Vandaag stelde Alain Top tijdens de plenaire zitting volgende vragen over de werking van de noodcentrales aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Jan Jambon. Lees hieronder de vraag.

Vraag:

Ik stel mijn vraag vandaag uit bezorgdheid. Deze morgen had ik het gevoel dat ik wakker werd in een ander land. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik in de krant las dat mensen in nood geen contact meer kunnen leggen met de noodcentrale.  Op 6 juni overleed een 46-jarige man nadat hij drie maal poogde de noodcentrale te bellen maar geen antwoord kreeg. De eerste keer bleef de man drie minuten aan de lijn, de daaropvolgende keren 4 minuten en 40 seconden en de laatste keer 44 seconden. Zijn oproep werd niet beantwoord en er kwam geen ambulance langs, met de gekende dramatische gevolgen.

Op 10 november 2015 stuurde ACOD een persbericht rond waarin stond dat ACOD – in gemeenschappelijk front – reeds maanden een gesprek probeerde aan te knopen met de Minister over de verzuchtingen van de operatoren van de noodcentrales 100, 101 en 102. Er volgden 4 brieven, waarvan 2 aangetekende. Op geen enkel moment werden hun noodkreten beantwoord.

Tot op vandaag moeten we vaststellen dat de noodcentrale niet naar behoren werkt. Zeker wanneer er een effectieve noodsituatie of ramp is, zoals op 6 juni in Oost-Vlaanderen. Er is te weinig personeel. Rekruteringen blijven uit, opleidingen duren lang en er haken veel mensen af. U zei dat u werkt aan een doorschakelsysteem waarbij oproepen van een tijdelijk drukbezette centrale kunnen doorgeschakeld worden naar een andere centrale, maar dit zal slechts een deel van de oplossing zijn.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  1. Welke stappen zal u ondernemen om de werkomstandigheden te verbeteren?
  2. Voorziet u extra en/of snellere aanwervingen en opleidingen?
  3. Wanneer zal u ingaan op de uitnodigingen van de vakbonden om deze problematiek te bespreken?
  4. Op welke termijn is een structurele oplossing haalbaar?
  5. Welke responscijfers zijn er momenteel in de centrales en wat zijn de streefcijfers?