“Er groeit bezorgdheid bij onze gespecialiseerde instanties inzake drugbestrijding over de verspreiding en het gebruik van nieuwe gevaarlijke designerdrugs. Ook in de Gentse regio werd het overlijden van een 35 jarige vastgesteld na inname van “3-MeO-PCP.” Gemeenteraadslid Guy Reynebeau stelde hierover vragen en informeerde zo naar de situatie in Gent. Is er specifieke waakzaamheid bij de Gentse politie en de drughulpverleners en overweegt de stad Gent een bijkomende campagne/waarschuwingsactie?” Zo vroeg het sp.a raadslid. 

Burgemeester Daniël Termont bevestigde in zijn antwoord de opmars van de zogenaamde designerdrugs die weliswaar momenteel enkel via internet verhandeld worden. Hij verduidelijkte verder: “Uitzondering op deze internetverkoop is ketamine. In het begin van het jaar is een gebruiker overleden. De Lokale Recherchedienst van de Politiezone Gent voerde het onderzoek en kon de leverancier vatten. Betrokkene werd gevangen genomen. Ketamine is afkomstig uit de diergeneeskunde en is bedoeld om paarden te verdoven. Ketamine valt – net als het krachtigere 3 MeO-PCP - onder de PCP’s. En dan is er ook 5Meo-DMT, waarvan het actieve bestanddeel uit bepaalde paddenstoelen wordt gehaald. Vervolgens is er U47700 - een verdovingsmiddel voor olifanten – waaraan een persoon in Brugge is overleden. In mei 2017 zijn in één weekend 2 personen, overleden aan een overdosis. De ene persoon aan een overdosis acrylfentanyl en de andere aan ocfentanyl. Uit onderzoek blijkt dat beide personen (onbekenden van elkaar) experimenteerden met allerhande verdovende middelen. De overdosis werd aangekocht via internet en meer dan waarschijnlijk betaald met Bitcoins (digitaal geld).In juni werd een overlijden vastgesteld van een overdosis 3MeO-PCP. Uit onderzoek blijkt dat de aankoop gebeurde via internet. Het product kwam uit China en meer dan waarschijnlijk dacht betrokkene dat hij 5MeO-DMT besteld had terwijl dit in feite het zo veel keer krachtigere 3MeO-PCP betrof. Een overdosis is dan bijna onvermijdelijk. Uit onderzoek van Prof. Stove blijkt dat de labels op de binnengebrachte stalen (als deze voorhanden waren) NIET altijd overeenstemden met de inhoud van de stalen, waardoor het overlijden van deze laatste verklaard kan worden. De drie hier aangehaalde overlijdens zijn dus te wijten aan telkens verschillende producten. De gemeenschappelijke noemer is wel dat de aankopen in het buitenland gebeurden via internet. In geen van de hier opgesomde overlijdens was er sprake van straat- of house dealing. Verzending gebeurde via de post of een koerierbedrijf. De landen van waaruit het verzonden wordt, betreffen China en Nederland. Vanuit Nederland wordt het verzonden met een label ‘Niet geschikt voor menselijke consumptie’. Het betreffen zogenaamde stalen (samples) voor wetenschappelijk onderzoek, verzonden aan particulieren (??). Het feit dat er moet betaald worden met Bitcoins is toch een aanwijzing dat men weet dat men danst op een slappe koord. Het NICC (Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek) en BEWSD (Belgian Early Warning System on Drugs) zijn op de hoogte alsook de Nederlandse tegenhanger van het NICC.” In de drie gevallen gaat het hier dus om zogenaamde designer- of smartdrugs, eigenlijk chemische producten die de effecten van drugs nabootsen en (nog) niet verboden zijn. Gebruikers kopen ze via het dark net, een anonieme hoek van het internet. Producenten bedenken bovendien de hele tijd soms extreem sterke en onvoorspelbare nieuwe variaties, waardoor ze moeilijk opspoorbaar zijn. 

Guy Reynebeau blijft bezorgd en gelooft in het nut en de noodzaak aan preventieve acties waarbij door een goede informatieverstrekking in de toekomst nog meer potentiële gebruikers vermeden kunnen worden. Het betreft hier immers een groeiend nieuw maatschappelijk probleem dat gelet op de overlijdens letterlijk van levensbelang is. Guy blijft het dossier opvolgen en zal tijdens een volgende gemeenteraadscommissie voorstellen om preventieacties vanuit politie, drugpreventiediensten, straathoekwerk, MSOC en andere organisaties te willen uitwerken. Zo kan de stad een belangrijke aanvullende bijdrage leveren om in de toekomst nog meer slachtoffers te voorkomen.