Filosofie voor iedereen

Dat filosofie niet alleen iets is voor vergeetachtige punthoofden en voor kamergeleerden in stoffige bureaus weten we ondertussen al. Dat het niet alleen over abstracte thema’s gaat die niets met het dagelijkse leven te maken hebben, daar kwamen we ook al achter. Filosofie is voor iedereen weggelegd en gaat over dagelijkse zaken.

In een nieuwe reeks Filolabo spitten we in de bib enkele van die alledaagse thema’s uit. Jonathan Lambaerts, filosoof van opleiding, brengt filosofie op een zeer toegankelijke en interactieve manier. Kortom, het wordt weer een reeks waar iedereen wat aan zal hebben.

Acht centrale thema's

Eén keer per maand en telkens op dinsdag om 20 uur presenteren vzw Zin en filosoof Jonathan Lambaerts acht thema’s uit het dagelijkse leven. We starten op dinsdag 11 oktober 2016 met het thema ‘Ons huis, onze thuishaven’.

Alle sessies vinden plaats in de bibliotheek van Aarschot (Elisabethlaan 103A - 3200 Aarschot). Deelnemen kost 2 euro (inclusief drankje). Je kan inschrijven aan de balie van de bib of via bibaarschot@bibliotheekaarschot.be met de vermelding van ‘Filolabo’ en de naam van de deelnemer(s).

Meer info?

Surf naar www.vzwzin.be of www.hetgasthuis.be/bib of vraag in de bib naar de uitgebreide folder.