In 2014 vernam het gemeentebestuur dat alle persoonsgebonden materie bij de provincie zou verdwijnen. Daardoor vielen enkele impulssubsidies weg, waaronder de subsidie voor het installeren van een RFID-systeem in de bibliotheken, dat is een zelfontleningsysteem dat de bezoeker van de bib in staat stelt om zelf de boeken in te scannen en uit te scannen. Voor het gemeentebestuur was het wegvallen van de subsidie het signaal om een dossier in te dienen.

Het gemeentebestuur kreeg een subsidieverhoging van 25 procent en ontvangt 20 000 euro via de provincie West-Vlaanderen. Het systeem werd gezamenlijke aangekocht met de gemeenten Lendelede en buurgemeente Kortemark.  Niet alleen aan de vloer, maar ook de bekabeling voor elektriciteit en ICT diende vernieuwd en aangepast te worden. De totale investering bedroeg 56.800 euro.

Ook de voorzitter van de beheerraad van de bib, Dirk Allemeersch, onderstreepte het belang van de van de vernieuwing van de bibliotheek en de invoering van het RFID-systeem. De bib is zo opnieuw klaar voor voor vele jaren leesplezier voor alle inwoners van onze gemeente.