Vanaf 1 maart 2016 wijzigt de Bibliotheek van Glabbeek haar openingsuren. Door de besparingen die de huidige regering de gemeenten oplegt, moeten die het met minder personeel stellen. Glabbeek opteerde ervoor om de vrijdagavond te laten wegvallen, omdat er op dat moment opvallend minder mensen naar de bibliotheek kwamen.

Schepen van bibliotheek Natasja Ons (Sp.a): “Ondanks het feit dat we als gemeente vandaag niet meer verplicht zijn om een eigen bibliotheek te hebben, kiezen we ervoor om de bibliotheek open te houden en zelfs te vernieuwen. Met de op til staande herinrichting, zullen we de bibliotheek nog aantrekkelijker maken voor de bezoekers. We vinden het belangrijk dat jongeren de weg blijven vinden naar de bib, niet alleen om boeken uit te lenen, maar ook om er te vertoeven. Met het oog daarop willen we de bibliotheek nog meer benutten voor voorleesmomenten en andere activiteiten. Ook de senioren worden in onze bibliotheek niet vergeten. In maart en april organiseren we opnieuw computerlessen voor beginners, bestaande uit modules ‘Basisinitiatie’ en ‘Internet en e-mail’. Daarna kunnen de volharders nog vervolgcursussen volgen, met name ‘Internetbankieren’, ‘Fotobewerking’, ‘Digitale aangifte van de belastingbrief’ en ‘Sociale Media’.”

Een gemeenteraadslid van de oppositie vindt dat Glabbeek het debat over het al dan niet sluiten van de bibliotheek moet voeren. “Wat ons betreft, is het antwoord duidelijk: aangezien cijfers aantonen dat onze bibliotheek wat betreft collectievorming, aantal bezoekers en ontleningen tot de meest florerende behoort, is dit onbespreekbaar. Bovendien is de aanwezigheid van een bibliotheek, zelfs in een kleine gemeente als Glabbeek, van onschatbare maatschappelijke, culturele en educatieve waarde.”