De stad Mechelen heeft een driestappenplan uitgewerkt voor de begeleiding van jongeren die probleemgedrag vertonen op school. Naast het reeds bestaande Spijbelplan en het onlangs geëvalueerde Project Probleemgedrag Op School (PrOS), wordt er nu ook een derde pijler uitgewerkt.

Deze moet een oplossing bieden voor zogenaamde carrouselleerlingen bij wie het al herhaaldelijk is misgelopen tijdens hun schoolloopbaan. “Wij willen er alles aan doen om te vermijden dat deze jongeren aan hun lot worden overgelaten. Zij zitten gevangen in een vicieuze cirkel en zijn minstens twee keer door een secundaire school uitgesloten”, verklaart schepen van Onderwijs en Jeugd Caroline Gennez (sp.a).

Wanneer jongeren op school regelmatig onwettig afwezig zijn, dan wordt dit in eerste instantie aangepakt op basis van het Spijbelplan. “Dit plan is een samenwerking tussen de verschillende betrokkenen zoals scholen, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), jeugdwelzijnswerk, huisartsen, politie en parket. De stad Mechelen treedt hierbij op als regisseur om een gecoördineerde aanpak van spijbelaars te verzekeren”, aldus Caroline Gennez.

De tweede stap is het Project Probleemgedrag Op School (PrOS) dat wordt uitgevoerd door het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont. Het stadsbestuur ondersteunt dit centrum met een jaarlijkse toelage voor drie deelwerkingen: individuele begeleiding voor 12- tot 18-jarigen; hetzelfde aanbod voor 10- tot 12-jarigen plus groepsbegeleiding voor 12- tot 18-jarigen; en het schooluitvalpreventieproject dat een lange time-out voorziet. Bij een korte time-out krijgt de leerling 5 tot 10 dagen buitenschoolse begeleiding tijdens de schooluren, bij een lange time-out loopt dit op tot 4 weken. De Pont biedt zorg op maat waarbij naast de school en de leerling zelf, ook de ouders betrokken worden. “Uit het verslag van het voorbije schooljaar 2008-2009 blijkt dat PrOS goede resultaten boekt. Er werden 24 kinderen opgevangen uit het basisonderwijs, waarvan slechts 3 niet slaagden. Van de 85 jongeren uit het secundair onderwijs kregen er 22 een individuele begeleiding van drie maanden. Eén vaste groep van 5 leerlingen kwam wekelijks bijeen en ging ook op tweedaagse. Een korte time-out was de beste optie voor 43 jongeren, terwijl er 15 door het schooluitvalpreventieproject werden opgevangen. Wij vinden het zeer positief dat de gemiddelde tevredenheidscore van PrOS meer dan 80% bedroeg”, besluit de sp.a-schepen van Onderwijs en Jeugd.

Voor een beperkt aantal jongeren volstaat een lange time-out echter niet. Het gaat om leerplichtigen die in verschillende Mechelse scholen werden weggezonden. Daarom zal er in de toekomst als derde optie voor hen een alternatieve vorm van opvang worden aangeboden. De bedoeling is om met dit project een 35-tal jongeren de kans te geven een waardevolle toekomst op te bouwen door het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin zij vastzitten. “Deze carrouselleerlingen mogen niet over het hoofd worden gezien want dan dreigen zij voorgoed in een situatie van bestaansonzekerheid terecht te komen. Meestal is het grootste probleem de relatie tussen deze jongeren en hun leerkrachten, maar er is dikwijls een verband met de moeilijke thuissituatie. Daarom kiezen wij ervoor om hun hele omgeving bij dit project te betrekken en we gaan ook onderzoeken hoe we een uitgebreide nazorg kunnen voorzien. Met behulp van individuele gesprekken, sportactiviteiten en creatieve projecten zullen de jongeren leren omgaan met gezag en conflicten”, aldus nog Caroline Gennez.