Oppositie loont: Minister Crevits maakte vandaag bekend dat ze extra middelen investeert in voorleessoftware voor leerlingen met dyslexie. In april van dit jaar confronteerde ik de Minister met de ontoereikende beschikbaarheid van voorleessoftware in onze Vlaamse scholen en de gebrekkige ondersteuning van leerlingen met leerstoornissen (dat gesprek kan je hier herbekijken). 

Ik ben verheugd dat de Minister haar engagement nakomt om voorleessoftware tegen het einde van dit jaar breder beschikbaar te maken. Tegelijk blijf ik sinds april pleiten voor meer omkadering: kinderen, ouders, maar ook leerkrachten moeten een beroep kunnen doen op ondersteuning om te leren omgaan met deze software. Uit eigen ervaring weet ik dat dit vorming en training vergt. Ik pleit dan ook voor vormingen voor leerkrachten, leerlingen en hun ouders om de software onder de knie te krijgen. Daarnaast hangt er voor veel ouders nog steeds een kostprijs aan, die ze zich niet kunnen veroorloven: een laptop om de software te kunnen draaien, kost al snel €500. 

Het is voor sp.a cruciaal dat alle kinderen met leerstoornissen de gepaste ondersteuning krijgen in het onderwijs. Dat betekent enerzijds dat er voldoende voorleessoftware, laptops, en digitale versies van de schoolboeken beschikbaar moeten zijn, maar anderzijds ook dat scholen en leerkrachten voldoende ondersteund worden om die leerlingen maximaal te begeleiden. Een eerste stap in die richting is dat scholen de nodige informatie krijgen over hoe om te gaan met leerstoornissen en bij welke steunpunten of vzw’s ze daarvoor terecht kunnen. Last but not least, moet de overheid eindelijk werk maken van een systematische opvolging van jongeren met leerstoornissen: het is momenteel zo schrijnend dat geen enkele instantie vandaag precies kan zeggen hoeveel leerlingen in het Vlaamse onderwijs een attest hebben om hun leerstoornis te staven. In het hoger onderwijs lukt het perfect om de studentenpopulatie met een leerstoornis in kaart te brengen, waarom zou dat – mits de nodige inspanningen van de Vlaamse overheid – niet in het lager en secundair onderwijs kunnen?

Momenteel leggen we dan ook de laatste hand aan een conceptnota rond structurele ondersteuning van leerlingen met leerstoornissen - want dit gaat natuurlijk verder dan dyslexie alleen, ook over dyscalulie, dysorthografie, dyspraxie, … - om Minister Crevits verdere handvatten aan te reiken. Want op een constructieve manier oppositie voeren, werpt z'n vruchten af!