Wanneer is voedsel duurzaam? Wat kunnen we met onze klas doen om de CO2-uitstoot te verminderen? Waarom is zwerfvuil gevaarlijk voor de planeet? Van 19 tot 23 februari stond duurzaamheid centraal in 26 Leuvense scholen die deelnamen aan de jaarlijkse Duurzame Week. Tijdens een honderdtal workshops werkten leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs rond verschillende klimaatthema’s.

“Tijdens de Duurzame Week gaan de leerlingen op een actieve en creatieve manier aan de slag rond een aantal thema’s zoals duurzaamheid, eerlijke handel, natuur, water, energie en afvalpreventie”, vertelt schepen van onderwijs en leefmilieu Mohamed Ridouani. “Dat zijn geen droge, informatieve lessen, maar praktische workshops, heel gericht op interactie en ontdekking.”

De Duurzame Week is één van de acties rond Leuvense Klimaatscholen, een traject dat een heel schooljaar lang loopt. Binnen dat project spannen de scholen en hun leerlingen zich in om van Leuven een duurzame en leefbare stad te maken, samen met de stad, haar inwoners en de Leuvense bedrijven en verenigingen. “Tijdens de Duurzame Week, maar ook via de Leuvense Klimaatscholen willen we de Leuvense jeugd van jongs af aan warm maken voor een duurzaam toekomstverhaal”, zegt Ridouani. “Tegen 2030 klimaatneutraal zijn lukt ons enkel als iedereen meedoet. Ik ben dan ook heel tevreden dat de Leuvense scholen opnieuw zo enthousiast deelnemen aan de Duurzame Week.”

Het is mede door die uitgebreide samenwerking dat Leuven zich dit jaar ‘European Green Leaf’ mag noemen. Die award is een prestigieuze erkenning van Europa voor steden die zich inspannen om een duurzame en leefbare stad te worden.