Dat bedrag is alsmaar toegenomen sinds John Crombez staatssecretaris voor Fraudebestrijding is. Vorig jaar werden zelfs tien keer zoveel onterechte subsidies teruggevorderd van dienstenchequesbedrijven als vijf jaar geleden.

“De succesvolle aanpak heeft te maken met efficiëntere controles zowel voor als achteraf”, zegt John Combrez. “In moeilijk budgettaire tijden moeten we de sociale zekerheid en de uitgaven extra bewaken, door de misbruiken er keihard uit te halen. De middelen moeten gaan naar wie écht sociale bescherming nodig heeft.”