Sinds 2013 moeten buitenlandse financiële constructies worden aangegeven bij de fiscus via de aangifte van de personenbelasting. Daardoor werden in 2014 al 1.334 offshores aangemeld. In 2015 waren het er zelfs 1.594. Jammer genoeg controleert de Bijzondere Belastinginspectie die dossiers nauwelijks. Alles samen zouden er hooguit 20 dossiers gecontroleerd zijn.

"Sinds de Panama Papers is er geen enkel nieuw onderzoek opgestart naar die constructies", zegt Peter Vanvelthoven. "Van Overtveldt klaagt over die Panama Papers dat hij de namen niet krijgt waarover de onderzoeksjournalisten beschikken, maar tegelijk laat hij hier wel een enorme schat aan informatie liggen."

Om die achterstand in te halen, pleit Vanvelthoven voor een nationaal actieplan. "Minister Van Overtveldt moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Na de Panama Papers was de verontwaardiging groot, maar nu moet het beleid volgen. Dat is tot nu toe een mager beestje. Als bevoegd minister van de BBI moet hij hier een prioriteit van maken."