Na een lange loopbaan wenkt je pensioen. Recent nam de federale regering een aantal beslissingen. Welke zijn de gevolgen voor jou? Wat mag je verwachten?

Op dinsdag 26 september lichten wij jouw tip van de sluier op. Om 20.00 in Zaal de Warande helpt Bruno TOBBACK ons naadloos door alle veranderingen. Samen met Jelle Vanderweeën (ABVV) leggen we voor elkeen de persoonlijke gevolgen uit. Zijn er nadien nog vragen over je eigen situatie, dan staan wij met een team ter beschikking om daarop te antwoorden.