Vanmiddag ging ik op bezoek bij de bijna jarige Celestina, met haar 106 jaar de oudste Bruggeling.

Celestina werd geboren op 17 december 1911. Haar ouders waren schippers. Als de eerste wereldoorlog uitbrak lag hun schip in Valenciennes Frankrijk. Ze lieten hun schip achter en vluchten verder naar het zuiden. Na de oorlog kwamen ze terug naar België en kochten een ander schip.

Op 29 juli 1933 huwde ze met Henri Van Zeveren, een schipper, alhoewel ze gezworen had nooit met een schipper te trouwen. Samen kregen ze 4 kinderen: Roger, Freddy, Georges en Rosette. Na de geboorte van hun derde zoon brak de tweede wereldoorlog uit. Opnieuw verloren zij hun schip: het werd tot ontploffing gebracht door het Belgisch leger om de haven van Antwerpen te blokkeren voor de Duitsers. Zij bleef samen met haar man varen tot in 1960. Ze vestigden zich daarna in Assebroek.

Celestina zat niet graag stil: ze deed aan yoga, ze haalde haar brevet van hulpverlener in het Vlaams Kruis, ze stichtte een turn- en dansclub in de toenmalige katholieke bond van de gepensioneerden. Ze was ook figurant in het tv-feuilleton “De vorstinnen van Brugge” en in de speelfilm “Bruges la morte” .

In 1997 stierf haar echtgenoot. Celestina bleef alleen wonen tot ze 103 jaar was. Op 8 april 2015 verhuisde ze naar WSC De Zeventorentjes waar ze graag verblijft. De familie is intussen uitgebreid met 10 kleinkinderen, 19 achterkleinkinderen en 2 achter-achterkleinkinderen. Jammer genoeg zijn haar twee oudste zonen reeds gestorven.

 Hopelijk kan Celestina met haar familie nog vele jaren haar verjaardag vieren in een goede gezondheid!