verschenen op onder andere de websites van HLN en De Morgen; foto photo news

De bijzondere Kamercommissie 'dieselgate', over het milieuschandaal met de sjoemelsoftware bij het Duitse autoconcern Volkswagen (VW), heeft maandag 55 aanbevelingen gedaan, waarvan de meeste aan het adres van de regering. Zo vragen de leden van de commissie unaniem aan de regering om te gaan naar een "fiscale vergroening" van de mobiliteit en om "binnen een redelijke termijn" te zorgen voor een mobiliteitsbudget, zoals opgenomen in het regeerakkoord.

Sp.a kamerleden Karin Temmerman en David Geerts zijn tevreden met de aanbeveling om op Europees niveau volop in te zetten op meer ambitieuze en strengere uitstootnormen. "Deze aanbeveling geeft autoconstructeurs minder ruimte om af te wijken van de uitstootnormen", zegt David Geerts. "En laat auto's in reële rijomstandigheden testen. Dat is een stap in de goed richting. "

Het stemt Karin Temmerman en David Geerts ook tevreden dat een ecoscore zoals bij de huishoudtoestellen (A tot F) wordt ingevoerd zodat autokopers snel een duidelijk beeld hebben hoe milieuvriendelijk een wagen is. Daartegenover vragen Temmerman en Geerts wel een duidelijk engagement om op korte termijn een wettelijk kader uit te werken voor een mobiliteitsbudget.

Binnen dit mobiliteitsbudget is de bedrijfswagen één van de mogelijke keuzes, maar worden mensen in het bijzonder gestimuleerd om te kiezen voor een duurzaam alternatief (openbaar vervoer) of voor een groene bedrijfswagen.

David Geerts vindt het tot slot goed dat er benadrukt wordt dat er in de beheersovereenkomst met de NMBS en Infrabel meetbare doelstellingen rond stiptheid en aanbod moeten zitten met het oog op verdere reizigersgroei. Het is duidelijk dat daar dan ook de nodige middelen tegenover moeten staan.