Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg Groen-sp.a gemeenteraadslid Stijn De Munck opnieuw naar een stand van zaken naar het lang verwachte kerkenplan. Op de gemeenteraad van februari vroeg hij reeds naar een eerste stap van de gemeente.

"Gemeenten en kerkbesturen konden op voorhand een begeleid haalbaarheidsonderzoek aanvragen voor de volledige herbestemming van een parochiekerk. Zo konden gemeentebesturen en kerkbesturen samen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn", licht De Munck toe.

Dat haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Hier wou het college echter niet op ingaan. "We zijn nu negen maanden verder. Hoe ver staat de gemeente in het overleg met de lokale kerkraad?", vroeg De Munck zich af. Burgemeester Van De Vijver kon meedelen dat hij net in het bezit is gesteld van het opgestelde kerkenplan. Het zal bestudeerd worden door het schepencollege en zal na een gemeenteraadscommissie dit jaar nog op de gemeenteraad komen. 

"Belangrijk voor Groen-sp.a is dat het gemeentebestuur voldoende overleg en inspraak regelt met haar eigen inwoners welke gedragen toekomst er kan gegeven worden aan de vrijgegeven kerken", besloot De Munck.