Als China de status van 'markteconomie' krijgt, wordt het veel moeilijker voor Europa om zich te verweren tegen Chinese dumpingprijzen. "In Vlaanderen staan daardoor 60.000 jobs op de helling, in Europa maar liefst 3,5 miljoen," zegt Vlaams parlementslid Güler Turan. Ze vraagt minister-president Bourgeois om actie te ondernemen.

China is sinds 2001 lid van de Werelhandelsorganisatie (WHO), maar kreeg vooralsnog niet de status van markteconomie toegekend. Dat is belangrijk, want het stelt onder andere de Europese Unie in staat om zijn industrieën te beschermen tegen goedkope, niet-marktconforme import vanuit China door middel van invoertarieven.

Dat dreigt binnenkort te veranderen. China gaat ervan uit dat het in december automatisch erkend wordt als markteconomie. Ze baseert zich daarvoor op artikel 15 van het toetredingsprotocol tot de WHO. Maar over de interpretatie van dat artikel bestaat grote onenigheid. Niet iedereen is het erover eens dat dit artikel een automatisme inhoudt. De Verenigde Staten hebben al laten weten dat ze zich met alle mogelijke middelen zullen verzetten tegen een erkenning van China als markteconomie.

In zijn antwoord op de vraag van Turan, erkent Bourgeois dat het dossier "een zeer zware impact hebben op onze economie en in het bijzonder op het voortbestaan van de Vlaamse staalsector". Onze staalindustrie waarschuwde dat sluitingen onvermijdelijk zijn indien China zijn staal ongehinderd mag dumpen op onze markt. Alleen ArcelorMittal in Gent is al goed voor 10.000 jobs. Naast de staalsector, zijn ook de zonnepanelen-, papier-, keramiek- en fietsproducenten bijzonder kwetsbaar. Zelfs met de huidige invoertarieven worden zij getroffen door agressieve Chinese dumpingpraktijken. Het Economic Policy Institute raamt het aantal bedreigde jobs in Europa tussen 1,7 en 3,5 miljoen en voorspelt een krimp van het BNP met 1 tot 2%. In Vlaanderen ligt het aantal bedreigde jobs tussen de 30.000 en de 60.000.

Op aandringen van Turan, beloofde Bourgeois om bij de Europese Commissie aan te dringen op een economische impactanalyse van de Chinese dumpingpraktijken alsook op een juridische analyse van het bewuste artikel 15.

U kan de discussie in de commissie buitenlands beleid van het Vlaams parlement hier bekijken.