Onder druk van de speculaties in de Franstalige pers en om de schade te beperken werd  ontslagnemend schepen Mohamed El Khattabi van Openbare Werken, Mobiliteit en Duurzame Ontwikkeling versneld vervangen door gemeenteraadslid Smeysters. In de vorige legislatuur was Smeysters schepen van Stedenbouw.

Deze vervanging liep alles behalve van een leien dakje.... 
Binnenkort zijn er zeker nog verschuivingen in het verschiet !

en wie staat er dan klaar bij de opvolgers van Ecolo?

Door het verkiezingsresultaat is het politiek personeel waarover Ecolo beschikt schaars  en dienen heel wat postjes ingevuld te worden. Van de 6 Ecolo-verkozenen zijn er reeds 2 schepen, de derde schepen is ontslagnemend, de vierde wil het OCMW-voorzitterschap behouden, de vijfde zit met de onverenigbaarheid van de post van senator met het uitvoerend mandaat van schepen en wil voor de verkiezingen geen keuze maken. Tot slot bleef enkel nog de zesde over.

Christine Smeysters heeft een sterke reputatie als harde werker en voor haar dossierkennis. Vooral het mobiliteitsplan dat ze weerom in haar schoot krijgt geworpen kent ze zeer goed. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober had Christine Smeysters echter te kennen gegeven dat ze geen schepenzetel meer ambieerde.  In die periode kwam ze trouwens  even in opspraak toen bleek dat ze subsidies had toegekend aan het theater Maat waarvan ze jarenlang zelf de leiding had. Door het ontslag van El Khattabi, nadat hij gearresteerd was voor echtelijk geweld en een nacht in de cel doorbracht, was Christine Smeysters het enige alternatief . Het is echter de vraag hoe lang ze dit gaat volhouden.  Dat zal deels ook afhangen van het resultaat van Isabelle Durant bij de federale verkiezingen.

Van El Khattabi hoeft men niet al te snel een ontslag te verwachten. Hij heeft zijn job te danken aan een mandaat als gemeenteraadslid. En Dominique Decoux haar aanstelling als OCMW-voorzitter is momenteel ten vroegste voor april of mei. We mogen ons bij Ecolo de komende maanden zeker nog aan enkele verschuivingen verwachten.

Wie staat er dan klaar bij de opvolgers van Ecolo?

Blijkbaar is men niet happig om eerste opvolger Vincent Vanhalewyn te laten zetelen. Hij kwam in opspraak door een affaire naar aanleiding van zijn bewering dat hij een universitair diploma had – wat bij ander inzien niet bleek te kloppen - waarvoor hij geruime tijd een te hoog loon ontving.

De volgende in de rij is Adelheid Byttebier.

Wordt vervolgd ?