Tijdens de gemeenteraad van 31 mei vroegen sp.a-gemeenteraadsleden Arno Aerden en Swa Veraart aan het schepencollege om na te gaan of er, in navolging van vele andere steden en gemeenten, ook in Essen publieke barbecues kunnen geplaatst worden.

Een publieke barbecue is een barbecuetoestel waar iedereen gebruik mag van maken. Je moet zelf voor de kolen en het vlees zorgen, en je moet de barbecue nadien natuurlijk ook schoon maken. In veel steden en gemeenten staan er al dergelijke toestellen, en zijn ze heel populair.

In onze gemeente werd er de laatste jaren hard gewerkt aan de heropwaardering van publieke ruimtes. Denk maar aan het sportpark, de site rond de Oude Pastorij en binnenkort het terrein rond de oude spoorwegloods.

Vele steden en gemeenten plaatsten de afgelopen jaren barbecues op het openbaar domein, waar mensen kunnen samenkomen om er gezellig te barbecueën. Aerden en Veraart vroegen aan het college van burgemeester en schepenen om te onderzoeken of dit ook in onze gemeente  mogelijk is.  Als mogelijke locatie gaven ze de site rond de oude spoorwegloods op.

Momenteel ligt deze plaats er nog vrij troosteloos bij, maar daar komt binnenkort verandering in. Het AGB, met sp.a-afgevaardigden Tuur Goormachtig en Jeroen Clous, werkt hard aan het inrichtingsplan voor deze site. Een of meerdere publieke barbecues passen perfect in dat plaatje.