Op initiatief van Güler Turan zal de Vlaamse regering nagaan hoe zelfstandigen die hun zaak gedwongen moeten stopzetten, gebruik kunnen maken van de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. ‘Ik hoop dat minister Homans hier snel werk van maakt, zodat zelfstandigen spoedig dezelfde bescherming krijgen als werknemers.’

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de Verzekering Gewaarborgd Wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies bij ziekte of werkloosheid. Zo helpt de Vlaamse overheid burgers hun lening af te betalen wanneer ze door tegenslag niet kunnen werken. Maar zelfstandigen kunnen enkel gebruikmaken van deze verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid en niet bij gedwongen stopzetting, terwijl een werknemer bij onvrijwillige werkloosheid hier wel beroep op kan doen.


“Dat is oneerlijk”, vindt Turan. “Ook zelfstandigen hebben recht op die bescherming. Waarom zou een werknemer die ziek valt of ontslagen wordt wel recht hebben op deze gratis verzekering en een zelfstandige die zonder inkomen valt als gevolg van een faillissement, natuurramp of brand niet?”

Vandaag werd in het Vlaams parlement de resolutie inzake ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden gestemd. Turan voegde aan deze resolutie een amendement toe waarin ze de regering vraagt om zelfstandigen die geconfronteerd worden met een gedwongen stopzetting toegang te geven tot een tegemoetkoming in de afbetaling van hun hypothecair krediet. Ze wist de meerderheidspartijen te overtuigen dit amendement goed te keuren. Minister van Wonen, Liesbeth Homans, moet nu nagaan hoe de Verzekering Gewaarborgd Wonen aangepast kan worden.

U kan het verslag en de videobeelden van de discussie in het Vlaams parlement hier bekijken.

" frameborder="0" allowfullscreen>