Waarover ging het ook alweer?

Bioterra NV is een grondverwerkingsbedrijf dat momenteel gevestigd is op het Zuidelijk Eiland in Bornem. Ze wilden verhuizen naar gronden in Ruisbroek, vlakbij de woonkernen van Boom, Niel en Ruisbroek.

Dat stootte op erg veel verzet. Op een druk bijgewoonde informatievergadering in Ruisbroek werd ook door het gemeentebestuur van Puurs aan de firma duidelijk gemaakt dat dergelijke vervuilende en storende activiteiten niet welkom waren.

Het gemeentebestuur van Boom hield ook hier, ondanks fel aandringen van BOOM één gemeenteraadslid Peter De Ridder, de lippen stijf op elkaar.

Na de uitspraak van Minister Schauvliege reageerde ook Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu van de Provincie Antwerpen : “Eigenlijk zijn de bewuste gronden bedoeld voor zware industrie, maar zo dicht bij woonkernen kan dat eigenlijk niet meer. De Vlaamse overheid moet de ruimtelijke indeling van dit gebied aanpassen, zodat dit in de toekomst vermeden kan worden”

En laat nu net diezelfde Minister Schauvliege hiervoor bevoegd zijn. BOOM één roept dan ook de burgemeesters van de regio op om de minister te overtuigen van de noodzaak om de ruimtelijke ordening van dit gebied te herzien. Met burgemeesters uit elke meerderheidspartij kan dat toch geen onmogelijke opdracht zijn (met Baert in Boom (N-VA, Van  Den Heuvel in Puurs (CD&V) en De Vries in Niel (Open VLD)).

Maar één ding is duidelijk : verzet loont! De vele honderden bezwaarschriften en de druk die buurtbewoners, (milieu)verenigingen en politieke partijen hebben gezet hebben voor een goede beslissing gezorgd.

Het Bioterradossier kan dus een mooie leidraad en een hart onder de riem zijn voor de Noeverenaren die vechten voor het behoud van Noeveren.