Soms sta je er gewoon niet meer bij stil. Door gewenning wordt meer dan eens overbodige of zelfs foutieve signalisatie in het straatbeeld niet meer vastgesteld. Gemeenteraadslid Karin Temmerman (sp.a) merkte onlangs nog zo’n situatie op in Gentbrugge en vroeg de bevoegde Schepen de situatie te onderzoeken.

‘Op het einde van de Valerius De Saedeleerstraat in Gentbrugge staat het verkeersbord D5: verplicht rondgaand verkeer. Een niet-verkeersdeskundige ziet in het kruispunt van de Valerius De Saedeleerstraat en de Gustaaf Le Fèvre de Ten Hovelaan echter een T-kruispunt en niet zozeer een rotonde. In de realiteit rijdt geen enkele weggebruiker rond het bord zoals voorzien in de wegcode. Iedereen rijdt rechtdoor of slaat af zonder rekening te houden met de signalisatie’ stelt Temmerman.

Uit het antwoord van Schepen Watteeuw en het mobiliteitsbedrijf blijkt dat de verkeerssignalisatie op dit kruispunt inderdaad verkeerstechnisch fout is. De situatie zal worden aangepast.