Op het einde van de Valerius De Saedeleerstraat in Gentbrugge staat het verkeersbord D5: verplicht rondgaand verkeer. Een niet-verkeersdeskundige ziet in het kruispunt van de Valerius De Saedeleerstraat en de Gustaaf Le Fèvre de Ten Hovelaan echter een T-kruispunt en niet zozeer een rotonde. In de realiteit rijdt geen enkele weggebruiker rond het bord zoals voorzien in de wegcode. Iedereen rijdt rechtdoor of slaat af zonder rekening te houden met de signalisatie’ stelt Temmerman. Uit het antwoord van Schepen Watteeuw en het mobiliteitsbedrijf blijkt dat de verkeerssignalisatie op dit kruispunt inderdaad verkeerstechnisch fout is. De situatie zal worden aangepast.

rotonde gentbrugge