Werkzoekenden en leefloners moeten werkervaring kunnen opdoen in eigen gemeente en hun competenties versterken. Daarvoor start in 2018 het wijk-werk. sp.a wil efficiënte wijk-werking - in overleg met de sociale partners – en volgt kritisch de ontwikkeling. Het gemeentebestuur gaf de organisatie van het wijk-werk aan Selab, wat de zaak nodeloos duur maakt.

Duur, want een werkcheque mag tussen € 5,95 en € 7,45 kosten. Selab laat de gebruiker de maximumprijs betalen. De wijkwerker ontvangt slechts € 4,10; de rest blijft bij Selab, die extra personeel aanneemt. Een sluitende begroting was daar niet voor; de deelnemende gemeenten zullen het tekort betalen. Een blanco cheque getekend? Verder vraagt Selab een instapprijs van € 4.600, bovenop hun jaarlijkse subsidie van € 3.200.

Nodeloos ook, want VDAB wil het wijk-werk zelf organiseren, zonder tussenkomst van een derde. Zo gaan ze het doen in Essen en Stabroek, met VDAB, voor €1,5 per cheque minder! Zonder risico’s en met kennis van zaken. Kalmthout koos voor duurder en omslachtiger.

En toppunt: ons OCMW, gemeentebestuur en VDAB hebben al sinds 2015 een “samenwerkingsconvenant voor een inclusief lokaal arbeids- werkgelegenheids- en welzijnsbeleid”. Waarmee ons wijk-werk perfect kon gerealiseerd worden. Een gemiste kans!