Uit een steekproef die Metro uitvoerde bij acht taxibedrijven, vier in Brussel en vier in Vlaanderen, blijkt dat de helft van de gecontacteerde taxibedrijven geen probleem heeft met de vraag van de klant om een blanke taxichauffeur te sturen. “Dit is regelrechte discriminatie en compleet onaanvaardbaar”, aldus Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet. De minister heeft zijn administratie en de bevoegde inspectiediensten meteen de opdracht gegeven om de zaak te onderzoeken en paal en perk te stellen aan dat soort praktijken.

“Dit kan echt niet”, vindt ook Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache, die verbaasd is dat dergelijke zaken nog zo vaak voorkomen. “Hier moet tegen opgetreden worden. Er is nood aan sensibilisering, maar ook aan een middel om te sanctioneren. We zullen geen vooruitgang boeken als er geen middelen zijn om de overtredingen vast te stellen en te bestraffen. We pleiten voor praktijktesten, die de realiteit weergeven. Vergelijk het met mystery shoppers. Die worden doorgaans door bedrijven ingezet, waarom zouden ze niet door de overheid ingeschakeld kunnen worden."

Dat taxibedrijven vrezen klanten en inkomsten te zullen mislopen als ze discriminerende verzoeken weigeren, is voor Kherbache geen excuus. “Net daarom is er nood aan een globale aanpak, zodat voor iedereen dezelfde regels gelden.”