Gwendolyn Rutten, voorzitster van Open VLD, deed afgelopen vrijdag 8 mei in een opinie in De Standaard nog eens onversneden haar liberale ideologie uit de doeken. ‘Big corporate is voor ons even erg als big state’. De afkeer die liberalen ten toon spreiden voor een te dominant overheidsapparaat is bekend. De afkeer tegenover dominante marktspelers is dat eigenlijk ook. Wel, beste mevrouw Rutten, als u toch zo overtuigd bent van uw gelijk en uw principes, mogen wij u dan twee pertinente vragen stellen? Waarom moeten wij keihard oppositie voeren tegen een liberaal energiebeleid dat ongegeneerd een gigantische marktdominantie tien jaar langer betonneert? En waarom zijn het bij uitstek de liberalen in de federale regering die de vleugels van de door u zo gelauwerde technologische revolutie knippen?

Mevrouw Rutten, u wil zich onderscheiden van conservatieven door vooruitgangsoptimisme volop te omarmen. Dat siert u, maar wees dan ook consequent, want vandaag leidt het energiebeleid van deze regering alleen tot pessimisme en stilstand.

Het marktaandeel van Electrabel voor de energieproductie in ons land bedraagt vandaag nog altijd 69%. Concurrentie speelt nog steeds veel te weinig, met alle gevolgen van dien: de laagste prijzen voor onze gezinnen en onze economie kunnen simpelweg niet gegarandeerd worden. Dat zou een liberale minister toch moeten alarmeren, vindt u niet, mevrouw Rutten? Het ligt in de lijn der verwachtingen, zoals u zelf aangeeft, dat een blauw kabinet er alles aan doet om deze marktmacht te doorbreken. Dat zo’n kabinet - letterlijk – de grenzen moet openen om meer spelers toe te laten. Tiens, u en uw Franstalige vrienden beslissen precies het omgekeerde. How come?

Het langer open houden van de nucleaire centrales Doel 1 en 2 blokkeert de ruimte om het structureel overschot aan elektriciteit van onze noorderburen tot bij ons te brengen. 860 megawatt nucleair van ons netwerk halen, betekent vanaf volgend jaar 1000 megawatt extra vanuit Nederland. We maken dus winst. Dat zeggen niet wij, dat zegt onze netwerkbeheerder Elia. En toch kiest u in deze regering voor meer van hetzelfde… voor een regering, en bij uitbreiding een hele samenleving, die braaf het handje vasthoudt van één reusachtige speler. En alsof dat nog niet volstond, verlaagt u ook nog eens de nucleaire rente (het afromen van onrechtvaardige monopoliewinsten) van diezelfde energiegigant. Niettegenstaande deze rente in het verleden voor vele rechtbanken stand hield, plooit u - in tegenstelling tot vorige regeringen – vandaag wel voor de big corporate. Nogmaals, mevrouw Rutten, how come?

Maar er is nóg meer. Zo voert u ook onomwonden een pleidooi voor de duizelingwekkende kracht van nieuwe technologieën. U wil ze alle ruimte en vrijheid geven en ze niet kapot reguleren, omdat ze niet tegen te houden zijn. Daar zit iets in. Maar waarom beknot u dan de technologische revolutie die zich op vlak van energieproductie zo duidelijk manifesteert? In de zomer gebeurt het steeds vaker dat we niet al onze hernieuwbare bronnen nodige hebben om aan de vraag te voldoen. Windturbines worden dan meteen afgeschakeld, omdat we kerncentrales niet kunnen afschakelen. Minder kansen dus voor nieuwe technologieën. Jawel, dit is het investeringsklimaat dat u tien jaar langer in stand houdt door Doel 1 en 2 open te houden. U blokkeert nieuwe technologieën, ten voordele van oude. Allemaal ingegeven door een bijna gecultiveerde angst voor de dovende lamp. Die angst waar u alleen al in uw titel zo tegen fulmineert.

Mevrouw Rutten, u wil zich onderscheiden van conservatieven door vooruitgangsoptimisme volop te omarmen. Dat siert u, maar wees dan ook consequent, want vandaag leidt het energiebeleid van deze regering alleen tot pessimisme en stilstand, ingegeven door dogmatisch keuzes. Dit beleid gaat regelrecht in tegen uw eigen liberaal mens- en maatschappijbeeld. Het is goed dat politici hun ideologie op tijd en stond uit doeken doen, maar nog beter is als ze er concreet naar handelen. Wil u zo vrij zijn om dit ook even aan energieminister Marghem, uw liberale coalitiepartner, door te geven? Hartelijk dank alvast.