Het Blauwputplein, het nieuwe centrumplein op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, is helemaal klaar. “Het plein, dat zo groot is als het Mgr. Ladeuzeplein, zal snel een echte ontmoetingsplaats worden en het sluitstuk dat van de Centrale Werkplaatsen het kloppend hart van Kessel-Lo zal maken”, zeggen schepenen Mohamed Ridouani en Dirk Robbeets.

Op het Blauwputplein komen verschillende functies samen. Woongelegenheid, de fietscentrale, HAL 5, SLAC/Academie Beeldende Kunst, handel en horeca hebben er ondertussen een plek gevonden. “Bij het openingsfeest van HAL 5, waar duizenden mensen aanwezig waren, was al duidelijk dat de Centrale Werkplaatsen stilaan een favoriete plek van veel Leuvenaars wordt,” zegt Ridouani. “Nu het plein klaar is, zal dat nog meer het geval zijn.”

Het Blauwputplein is een ontmoetingsruimte in openlucht. “De strook langs de academie is ingericht met een houten podium, zitelementen en groenvakken. Zo kan de academie naar buiten treden met nieuw werk en het voorstellen aan voorbijgangers en de buurt. Het plein sluit ook goed aan bij de activiteiten van Hal 5. Ook de verlichting is iets bijzonders, met lichtsnoeren die het hele plein overspannen in plaats van de gewone lantaarnpalen.”

Aan de andere kant van het plein, langs Hal 4, ligt een brede strook die nog vergroend zal worden. “En op vraag van veel inwoners zullen we er ook een waterfontein aanleggen”, zegt Ridouani. De aanbesteding daarvoor start binnenkort. Tegen de zomer zou de groene strook klaar moeten zijn. In tussentijd zal de groendienst de strook inzaaien met gras. Recent werd ook nog het Treinpark opnieuw ingezaaid met gras, omdat de eerste aanleg niet voldeed.

Rolstoeltoegankelijk
Het Blauwputplein ligt zo’n 1.30 meter hoger dan de Diestsesteenweg. “Om een mooie aansluiting te maken met de steenweg, is het plein toegankelijk via twee trappenpartijen. De ene sluit aan op de hoek met de Werkhuizenstraat en is rolstoeltoegankelijk. De andere trappen komen tussen de steenweg en Hal 4, al kunnen we dat pas definitief aanleggen na de restauratie van die hal”, zegt schepen van openbare werken Dirk Robbeets.

Tussen beide trappen ligt de ingang van de fietscentrale, die onder het plein zit. Daar is ook een kleine parking voor bewoners, het personeel van de fietscentrale, de handelaars en de leerkrachten van de academie.