“Schepen Watteeuw neemt een aantal maatregelen om de taxisector te verbeteren. Dit is een goede zaak. De taxisector is namelijk belangrijk voor onze stad. Ècht belangrijk. Het is niet alleen een grote bron van werkgelegenheid maar het is voor veel Gentenaren een belangrijk transportmiddel. Vaak zelfs het enige mogelijke transportmiddel. Ik denk hierbij aan mensen die 's nachts werken, die niet over een eigen wagen beschikken en voor wie de fiets om één of andere reden geen optie is. 's Nachts is er in deze stad nauwelijks of geen openbaar vervoer. En het ziet er ook niet naar uit dat er verbetering op komst is. De ontmoeting die wij als als gemeenteraadsleden hadden met de Oost-Vlaamse directeur van De Lijn op de afgelopen commissie Mobiliteit heeft ons niet vrolijk gemaakt. Wel integendeel. De Lijn heeft hoegenaamd geen plannen om het aanbod uit te breiden en is blijkbaar niet erg enthousiast om te investeren in onze stad. Onderhandelen met de taxi-sector is niet eenvoudig. er bestaat namelijk niet zoiets als dé taxisector. Er zijn verschillende meningen en verschillende belangen. En laten we het maar gewoon luidop zeggen: de Gentse taxi-chauffeurs hebben geen goede reputatie. De schuld ligt bij een klein groepje cowboys die de boel verzieken. De andere taxi-chauffeurs zijn het slachtoffer. Het is dan ook op vraag van die grote groep hardwerkende taxichauffeurs die hun job eervol en met respect voor hun klanten uitoefenen dat er vandaag extra maatregelen komen. Niet alleen de klanten zullen er dus beter bij varen, ook de taxi-sector zelf. Er gebeurt veel op vlak van mobiliteit in deze stad. Binnen minder dan een jaar gaat het Mobiliteits- en Circulatieplan van start. Het is de mening van onze fractie dat de taxi-sector een bevoorrechte partner moet zijn in dit verhaal. Taxi-chauffeurs hebben nog vele vragen en bemerkingen omtrent de nabije toekomst. Communicatie is daarbij belangrijk. Met een nieuw communicatie-netwerk maakt u daar als schepen werk van. Tot slot, meneer de Schepen, nog enkele vragen: De exploitanten van taxibedrijven dienen een e-mail adres aan de Stad kenbaar te maken die gebruikt zal worden voor informerende communicatie met de Stad Gent. Zou het niet interessant zijn om dit project in de toekomst nog verder uit te bouwen en te beschikken over de email-adressen van àlle Gentse taxi-chauffeurs? Dus ook de werknemers die "on the field" actief zijn? Ook blijft het een vreemde situatie dat enkel de exploitanten van taxi-bedrijven een test moeten afleggen en de grote groep taxi-chauffers die in loondienst werken geen test moeten afleggen. U antwoordde onlangs op een vraag van collega Matthys dat de uitbereiding van die test naar àlle taxi-chauffeurs voor het ogenblik niet aan de orde is en ook voor een groot deel uw bevoegdheid niet is. Misschien is dit wel een interessant onderwerp voor de collega's in deze zaal die een bovenlokale functie uitoefenen. En tot slot: in vele landen en steden hangt er in de taxi's op een duidelijke plaats een bordje met de foto en naam van de taxi-chauffeur, een telefoonnummer en een Facebook adres. Was je tevreden van je taxi-rit, dan kan je de chauffeur een plezier doen door hem of haar te "liken". Was je niet tevreden, dan kan je je ongenoegen uiten of klacht indienen via een centraal telefoonnummer. Het zou de taxi-sector ten goede komen mocht een dergelijk systeem ook in Gent worden ontwikkeld. Belangrijk is dat klachten niet rechtstreeks worden overgemaakt aan de taxi-exploitant, zoals dat vandaag gebeurt, maar eerst gebundeld en geanalyseerd worden door een neutrale instantie, ik denk hierbij aan de Ombudsdienst van de Stad. Mijnheer de Schepen, het is duidelijk dat voor u de taxi-sector een belangrijke speler op de markt bent. U maakt werk van een betere en transparantere taxi-sector. Van onze fractie krijgt u alvast alle steun.