Sinds 2002 geldt er voor de Oude Leestsebaan, Pennemeesterstraat en Bleukensstraat een inrijverbod vanaf de Leestsesteenweg. De maatregel werd toen op vraag van de bewoners ingevoerd om sluipverkeer in deze straten van de wijk Battel te vermijden.

Voor de bewoners en voor fietsers bleef verkeer in beide richtingen wel mogelijk. “Na een bevraging van de buurtbewoners wordt de Bleukensstraat opnieuw opengesteld voor verkeer komende van de Leestsesteenweg. Op deze manier wordt de woonwijk beter bereikbaar. Een grote meerderheid van de bevraagden vindt dit de beste oplossing”, verklaart schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a).

Eind vorig jaar organiseerde de wijkraad een bevraging om de huidige situatie te evalueren. Daaruit bleek dat minder dan één op vier bewoners tevreden is over het inrijverbod. Bovendien wordt dit regelmatig genegeerd. “Het openstellen van de Oude Leestsebaan en/of Pennemeesterstraat voor verkeer vanaf de Leestsesteenweg is echter geen optie. Hierdoor zou er opnieuw veel sluipverkeer door de buurt komen”, zegt Karel Geys. Opdat de Battelse woonwijk toch beter bereikbaar zou zijn, heeft het stadsbestuur nu beslist om de Bleukensstraat toegankelijk te maken vanuit beide richtingen. Deze straat verbindt de Leestsesteenweg met de Oude Leestsebaan.

De Bleukensstraat is een minder aantrekkelijke optie voor sluipverkeer dat het drukke Battelcomplex wil vermijden. “Wij hebben rekening gehouden met zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid van de buurt. De Oude Leestsebaan grenst aan het natuurgebied Robbroek en wordt ook veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Het Wandelnetwerk Rivierenland dat op 18 april wordt geopend, loopt eveneens langs deze route. De situatie zal dan ook na één jaar opnieuw geëvalueerd worden, want we willen vermijden dat er opnieuw te veel sluipverkeer door de woonwijk komt”, aldus nog schepen van Mobiliteit Karel Geys.