Eén van de nieuwe voorwaarden rond het verminderde tarief voor het deeltijds kunstonderwijs luidt dat mensen met een handicap alleen recht hebben op korting als ze een vergoeding krijgen van FOD sociale zekerheid. Alleen blijkt nu dat zij die heel hun leven hebben gewerkt, geen tegemoetkoming krijgen uit de sociale zekerheid, maar van de mutualiteit.

“Zo vallen naar schatting 1.200 à 1.500 mensen uit de boot”, zegt Caroline Gennez. “Aangezien de regering-Bourgeois sowieso al de inschrijfgelden had verhoogd, betalen zij straks niet 116 euro per jaar maar 300. Ik kan alleen maar hopen dat dit om een vergissing gaat.”

Het kabinet-Crevits bevestigt nu dat het om een fout gaat en dat dit zal worden rechtgezet. ‘Terwijl minister Crevits de mond vol heeft van administratieve vereenvoudiging, maakt ze in de praktijk nieuwe regeltjes die de muziekschool of de tekenles voor heel veel mensen plots onbetaalbaar maken. Wij zijn blij dat wij haar haar fout hebben doen inzien en dat ze de fout zal rechtzetten.”