“De taks shelter regeling in de filmsector is toe aan een grondige hervorming”, zegt Caroline Gennez. Via deze regeling kunnen bedrijven op een fiscaal vriendelijke manier investeren in de sector. De regeling om de creatieve sector te ondersteunen heeft al ruimschoots zijn nut bewezen. Nooit eerder werden er zoveel Belgische producties opgeleverd en nooit eerder waren ze zo succesvol.

Maar er is een hervorming van het systeem nodig, zegt Caroline Gennez. Met de huidige regelgeving is de toekomst van de Belgische film niet gegarandeerd. “Als het huidige systeem behouden blijft, dreigt het vooruitzicht op blinde investeringen waar de kwaliteit van de film er niet meer toe doet of de film zelfs uiteindelijk niet meer gerealiseerd raakt.”

Caroline Gennez juicht het daarom toe dat de audiovisuele sector zélf met een voorstel komt om de problemen aan te pakken. “Het is belangrijk dat alle belanghebbenden: de audiovisuele sector, de overheid en de investeerders, samenwerken. Het voorstel van de sector bevat heel wat goede elementen die we kunnen meenemen in de verbetering.”

Caroline Gennez is dan ook tevreden dat de regering ingaat op de vraag van de sector en de regelgeving aan zal passen om misbruiken te voorkomen. “Betere controles zijn al een belangrijk middel om de werking te verbeteren, maar controles kunnen omzeild worden. Daarom dringt ook een aanpassing van de regelgeving zich op.” De minister kondigde aan dat er nog een wetsvoorstel komt voor het einde van de legislatuur.