"Het Rekenhof kwam afgelopen weken met verontrustende cijfers naar buiten. Er vielen nog nooit zoveel slachtoffers op de fiets. Vroeger kwamen er vooral lichtgewonden bij, maar nu ook doden en zwaargewonden. Het aantal fietsslachtoffers lag nog nooit zo hoog als in 2014 tot 2016 concludeerde het Rekenhof. Vorig jaar raakte 19 procent meer fietsers gewond dan in 2010. Dat is opmerkelijk, want alleen bij fietsers en voetgangers gaat het de verkeerde richting uit. Bij auto's, motoren en bromfietsen is het andersom. Resultaat is dat verkeersslachtoffers steeds vaker fietsers zijn: een op de vier.

Naar aanleiding van deze verontrustende cijfers stelde gemeenteraadslid Emma Van der Maelen de vraag of we deze verontrustende tendens ook in Geraardsbergen kunnen vaststellen. ‘ In Geraardsbergen konden we gelukkig een dalende tendens van het aantal fietsslachtoffers vaststellen’ zegt Emma Van der Maelen. Zo zien we het aantal fietsslachtoffers van 43 in 2010 naar 27 zakken in 2016. In 2017 staat de teller momenteel op 22. Het aantal gewonden zien we ook zakken van 36 in 2010 naar 24 in 2016. 

Of er een stijging van het aandeel verkeersongevallen met fietsers ten opzichte van het totaal aantal ongevallen was ging nog verder onderzocht worden.

“Toch is het volgens sp.a Geraardsbergen nodig om blijvend aandacht te hebben om de fietsveiligheid van onze stad te verhogen en zo het aantal ongevallen te verlagen” zegt Emma Van der Maelen. Zo doen 50% van deze ongevallen zich voor op stadswegen. Zo zijn veilige fietspaden en – routes natuurlijk de beste remedie om ongevallen tegen te gaan. De overige 50% van de ongevallen met fietsers doen zich op gewestwegen voor. Op de gewestwegen is de Astridlaan natuurlijk een zwakke plek voor de fietsers."