Na de eerdere gunning van werken voor een grote renovatie vann de elektrische installaties in 67 (Koninkrijk) en 74 (Sterrebos) woongelegenheden (in 2010) en voor de renovatie en sanitair voor 48 woningen in Koninkrijk (2011), zijn nu ook de werken gegund voor (en kunnen de werken dus starten): - de Geelse Huisvesting: renovatie van installaties voor verwarming en sanitair warm water voor 74 woningen in de wijk Sterrebos te Noorderwijk. De raming voor deze werken bedraagt 602640 euro, exclusief btw en erelonen.
In het rijtje geplande verbeteringswerken van ons sociaal patrimonium van de Geelse Huisvesting staat er nu concreet nog eentje op stapel: het vervangen van het buitenschrijnwerk voor 48 woningen in het Koninkrijk en 87 woningen in Sterrebos. Dit dossier zal hopelijk binnenkort ook zijn beslag krijgen zodat het in 2013 kan uitgevoerd worden.
Duurzame en energiebewuste sociale huisvesting: we blijven er aan werken.