Volgens de regering zal de belastingverlaging voor meer inkomsten zorgen, maar de minister van Financiën kan niet uitleggen waarom en hoe. "Dat is zo afgesproken bij de begrotingsbespreking," verder komt de woordvoerder van de minister niet. En zelfs als dat zou kloppen, dan is het nog veel te weinig. “De regering spreekt van 50 miljoen euro maar recent sloot 1 diamantbedrijf een minnelijke schikking voor 160 miljoen euro. Net als in de HSBC dossiers trouwens, waar er vooral diamantairs zaten, en meer dan 400 miljoen werd gerecupereerd. Dan is die 50 miljoen euro voor een hele sector toch peanuts? Opnieuw zie je hoe de regering wordt beïnvloed door lobbywerk van zij die veel geld hebben,” besluit John Crombez.