Uit onderzoek van de Universiteit van Antwerpen bij studenten geneeskunde blijkt dat 1 op de 9 studenten wel eens pillen slikt om beter te kunnen studeren. En dat is geen goed idee volgens mij. Daarom heb ik in het parlement een reeks aanbevelingen die waarschuwt voor verkeerd gebruik, verslavingen en akelige nevenverschijnselen als psychoses en cardiovasculaire problemen.

Ik vraag aan de federale overheid werk te maken van een systematische monitoring van het oneigenlijk gebruik van stimulerende én slaap- en bij het studeren. Ook wil ik dat er sensibiliserings- en preventiecampagnes opgezet worden om dokters, onderwijsinstanties, studenten en ouders te informeren over de risico’s van fout medicatiegebruik en om gezonde alternatieven te promoten. Beter studeren kan ook via eens een half uurtje te gaan joggen. Medicatie is vaak een foute keuze voor studenten.

Examen- of schoolgerelateerde stress zou geen aanleiding mogen geven tot het gebruik van medicatie. Toch gebeurt het bij een vrij grote groep jongeren, waaraan de overheid de nodige ondersteuning en begeleiding moet bieden. Het is immers belangrijk dat zoveel mogelijk studenten hun studies tot een goed einde kunnen brengen en hierbij niet worden geconfronteerd met de nadelige effecten van oneigenlijk medicatiegebruik. De laatste cijfers bevestigen opnieuw dat meer en meer studenten kampen met een te hoge prestatiedruk en daarom hun toevlucht zoeken in medicatie. Ik vind het nodig de bevoegde ministers daar op te wijzen.”

 

Mijn volledig voorstel kan je terug vinden via http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1962/54K1962001.pdf