Blue-bike, het deelfietsensysteem in NMBS-stations, wint steeds meer aan populariteit in Leuven. In het Fietspunt aan het station worden de 35 deelfietsen jaarlijks zo'n 6.000 keer uitgeleend. Het stadsbestuur wil dat nog verdubbelen.

De blauwe deelfiets is intussen geen vreemd gegeven meer in het Leuvense straatbeeld. Hij wordt veelvuldig gebruikt door trein- en busreizigers om op hun eindbestemming te raken. De gebruikers hebben een abonnement dat ze in het hele land kunnen gebruiken om beroep te doen op de deelfiets. 'Blue-bike mikt op mensen die om professionele of andere redenen vaak naar een andere stad moeten, naar locaties die iets verder liggen van het station', zegt schepen Dirk Robbeets (SP.A). 'Het is de ideale manier om die paar extra kilometers af te leggen vanaf het station tot mijn bestemming', zegt gebruiker Wim Pauwels van LUCA School of Arts in Brussel, die voor vergaderingen vaak in Leuven moet zijn. 'Vroeger nam ik snel de auto, maar sinds onze hogeschool samenwerkt met Blue-bike, gebruiken alle collega's steeds vaker de trein.'

Extra fietsen

'In ons streven naar zo veel mogelijk duurzame verplaatsingen, willen we het gebruik van Blue-bike aanmoedigen', zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (SP.A). Zo zal de stad via een derdebetalersregeling 1 euro per uitleenbeurt bijdragen. De Vlaamse overheid doet hetzelfde, zodat de gebruiker per leenbeurt in plaats van 3 euro slechts 1 euro betaalt, naast het abonnementsgeld van 10 euro per jaar. 'We willen het aantal uitleenbeurten verdubbelen. Nu zijn het er 6.000 per jaar, wij mikken op 12.000.' De 35 Blue-bikes in de fietsenparking onder het stadskantoor zijn bijna permanent uitgeleend. 'We willen daarom zorgen voor extra fietsen', zegt Deborah Anné, product manager van Blue Mobility. 'Het is wat zoeken naar plaats, want de stalling staat al behoorlijk vol en de andere fietsers moeten geen plaats inboeten voor onze fietsen. Maar we hopen de komende weken toch twaalf extra fietsen te kunnen plaatsen.'

HANNELORE SMITZ

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)