Wie per ongeluk een foutje maakt in zijn belastingaangifte krijgt voortaan meteen een boete van 50 euro, net als wie zijn belastingbrief te laat indient. sp.a is bijzonder verbaasd over de verstrengde regels die in het Staatsblad verschenen. “Deze verstrenging is nergens voor nodig”, zegt kamerfractieleider Karin Temmerman. “De fiscus zou beter werk maken van rechtszekerheid vooraf.”

Belastingplichtigen die een fout maakten in hun aangifte of hun belastingbrief te laat indienden, konden totnogtoe rekenen op één keer respijt. Daar komt nu blijkbaar een einde aan, de eerste inbreuk levert meteen een boete van 50 euro op. “In ons complex fiscaal systeem – met een belastingbrief die meer dan 500 codes telt – is een foutje snel gemaakt”, aldus Temmerman. "De fiscus moet ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd, maar een kleine onopzettelijke fout of vergetelheid meteen met een boete bestraffen, is een brug te ver. Hier heeft niemand iets aan, zo’n starre houding verzuurt de relaties tussen de fiscus en de belastingbetaler nodeloos.”

“Net deze week raakte ook bekend dat boekhouders dit jaar meer tijd krijgen om de belastingbrieven van hun cliënten in te dienen. Wie zich echter geen boekhouder kan veroorloven en zijn brief zelf invult, wordt wel bij de eerste kleine fout beboet. Dat is niet consequent. De fiscus zou beter werk maken van rechtszekerheid vooraf, in plaats van enkel en alleen als bestraffer te redeneren. Met ons voorstel voor de vooraf ingevulde belastingaangifte is de belastingplichtige verlost van heel wat administratieve rompslomp, maar kan hij ook rekenen op die rechtszekerheid. Als de fiscus de brief zelf invult – en hij beschikt nu al over bijna alle gegevens die daarvoor nodig zijn – hoeft de belastingbetaler niet meer gecontroleerd te worden, en moet hij ook niet wakker liggen van een boete.”

sp.a zal de minister van Financiën in de Kamer ondervragen over de strengere regels voor een eerste kleine inbreuk.