Even ter herinnering : toen Jeroen Baert (N-VA) burgemeester werd zei hij ‘Ik wil geen sukkelaars in mijn gemeente’. Vandaag scoort hij met zijn gemeente een triest record in de omgekeerde richting. De gemeente die ooit de titel ‘meest sociale gemeente’ behaalde is vergleden naar de gemeente met de meeste sociale problemen.

‘We weten het niet’

BOOM één gemeenteraadslid Nourdine Elkaouiakibi stelde al verschillende keren voor om een studie te organiseren naar de oorzaken van de stijgende kinderarmoede. Dat voorstel werd telkens van tafel geveegd met het argument dat zo’n studie niet nodig was : ‘we weten zo ook wel waar het schoentje knelt’. Vandaag blijkt dat dus niét het geval te zijn. OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA) ziet de oorzaken niet.

Werkelijke redenen van sterk stijgende kinderarmoede?

- Het asociale besluit van het huidige bestuur om de beschikbare sociale woningen af te bouwen van 761 naar 638 in drie jaar tijd jaagt kansarme gezinnen naar de veel duurdere privéhuurmarkt.

- De waterfactuur wordt door dit factuurbestuur maximaal verhoogd. - Vuilzakken en containerpark werden fors duurder.

- Alle sociale correcties die in het verleden mensen beschermden tegen te hoge facturen werden afgeschaft.

- Maatregelen van de Vlaamse regering (met dezelfde politieke samenstelling als het Boomse gemeentebestuur) zoals de Turteltaks, de afschaffing van gratis elektriciteit en water, de afschaffing van vele voordeeltarieven in het openbaar vervoer, de niet-indexering van het kindergeld, … kosten de Boomse gezinnen handenvol geld.

- Bijkomende maatregelen van de federale regering (ook hier : dezelfde politieke samenstelling als in Boom) zoals de indexsprong, de verhoging van BTW, de stijging van de prijzen van geneesmiddelen, … worden ook door elk Booms gezin gevoeld in de portemonnee.

OCMW fractievoorzitter voor BOOM één Andy Janssens:

“Het Boomse beleid ontkent de harde realiteit als ze zeggen dat ze niet weten hoe het komt dat die armoede zo snel stijgt. Als mensen de steeds stijgende facturen niet meer kunnen betalen worden ze in armoede gedreven, zo simpel is het.”

Initiatieven van OCMW Boom: te weinig en te éénmalig

Goedbedoelde initiatieven als Boempetat (nog opgestart in de vorige legislatuur) of punctuele acties als de 1 euromaaltijden alleen brengen geen zoden aan de dijk. De kinderarmoede aanpakken vergt een inclusieve en structurele inzet van mensen en middelen.

De aanwerving van een brugfiguur (met middelen van Minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (sp.a) uit de vorige Vlaamse regering nog) is een eerste stap naar een structurele, blijvende aanpak. Maar er is veel meer nodig. Het beleid moet ervan overtuigd zijn dat er dringend werk moet gemaakt worden van intensieve armoedebestrijding. Maar wat merken we?

- De dotatie aan het Boomse OCMW werd door de huidige meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD eerst bevroren op het niveau van 2011 en sinds vorig jaar wordt er zelfs nog jaarlijks 150.000 euro afgeroomd.

- Er wordt enkel geïnvesteerd wat via wat losse subsidiedossiers wordt binnengebracht, OCMW of gemeente legt daar geen enkele euro aan bij.

- De catastrofale stijging van de kinderarmoedecijfers werd drie jaar lang genegeerd. De aanpak van kinderarmoede staat pas na lang aandringen van o.a. ons OCMW-raadslid Luc Van Camp sinds 2015 bij de beleidsprioriteiten van het Boomse OCMW.

BOOM één eist snel een ernstig kinderarmoedebestrijdingsplan

BOOM één wil een structurele aanpak met een groot politiek en maatschappelijk draagvlak. Goedbedoelde éénmalige of punctuele projecten kunnen dat plan versterken, maar de kern ligt in een eigen financiering en beleidsvoering. Laat ons over alle partijgrenzen heen dit schrijnende probleem aanpakken.

Boom één vraagt om de studie naar de oorzaken van (kinder)armoede in Boom alsnog op te zetten.

BOOM één vraagt een proactief beleid : we moeten vermijden dat mensen die werken maar kwetsbaar zijn voor armoede begeleid worden. Preventie en detectie moeten centraal staan in dit beleid.

BOOM één eist nogmaals de onmiddellijke afschaffing van de algemene belasting. Het is door en door cynisch dat dit factuurbestuur voldoende middelen heeft om deze af te schaffen maar dat ze daar om puur electorale redenen mee wil wachten tot vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ondertussen bestendigen ze mee de armoede in vele Boomse gezinnen.

BOOM één wil ook dat alle facturen die dit bestuur aan haar inwoners oplegde tegen het licht worden gehouden. Daar waar mogelijk afschaffen of verminderen en zéker opnieuw sociale correcties invoeren.