Vandaag vernemen we dat de Vlaamse overheid in 2016 en 2017 respectievelijk 600.00 euro en 1.000.000 euro voorziet voor de noodzakelijke onteigeningen. In 2018 wordt 8 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken.

‘Ik vraag me af waarom we weer twee jaar gaan moeten wachten. Waarom heeft de Vlaamse overheid niet meteen, gelijklopend met de uitvoering van de werken aan ‘de banaan’, de onteigeningen opgestart.’, aldus Patrick Marnef.

Daarnaast pleit BOOM één voor waakzaamheid : de concrete uitvoering dient naast een goede doorstroming ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de omwonenden als prioritair aandachtspunt te hebben.

BOOM één roept de gemeentebesturen van de Rupelstreek meteen op om, samen met de uitvoering van de doortrekking, werk te maken van het intergemeentelijk mobiliteitsplan van de Rupelgemeenten en Aartselaar. We vragen vooral aan de NV-A burgemeesters om bij Ben Weyts aan te dringen op een versnelde realisatie van de doortrekking tussen A12 en E19 omdat dat onmiskenbare voordelen biedt ter verbetering van de verkeersveiligheid en de ontlasting van de respectieve dorpskernen van Boom en Reet. Meer in het bijzonder dient nu al nagekeken te worden waar en wanneer met vrachtwagensluizen de dorpskernen kunnen gevrijwaard worden van zwaar verkeer. Zeker wanneer de doortrekking zorgt voor een volwaardige alternatieve reisweg.

 

Wie wil, kan de streefbeeldstudie van 2004 nog eens nalezen.