Tegelijkertijd werden zijn collega-raadsleden per mail hiervan op de hoogte gesteld, zonder enig overleg, voorafgaand signaal of verdere uitleg.

Abdel El-Hajoutti haalt de politieke discussie over een nieuwe bibliotheek aan als de reden van zijn vertrek. Volgens hem is de verhuis naar de leegstaande winkelpanden in de Windstraat een weldoordachte en goede keuze.

Hij deelt in ieder geval de bekommernis van de BOOM één fractie dat Boom dringend een nieuwe bib nodig heeft. Dat we vandaag, enkele maanden voor het einde van de zesjaarse bestuursperiode van N-VA, Open VLD en CD&V, op een drafje en onder zeer zware tijdsdruk hierover moeten beslissen, is volledig voor rekening van het jarenlange getalm en getreuzel van de huidige meerderheid.

Hij gaat daarmee voorbij aan enkele fundamentele vragen die BOOM één hierover stelde :

  • Als de behoeften studie spreekt over ongeveer 1400 m² benodigde ruimte, is de aankoop van drie panden die samen 832 m² zijn dan wel zo’n slimme zet?
  • Als de gemeente (via een constructie langs het Autonoom Gemeente Bedrijf Boom Plus) bereid is om de volle vraagprijs te betalen voor drie casco winkelpanden die al vijf jaar niet verkocht geraken, is dat dan zo’n weldoordachte keuze?
  • Als het Schepencollege bereid is om 3.200.000 euro te betalen voor deze aankoop, z’n 3.800 euro/m², terwijl een nieuwbouw - zelfs in de duurdere segmenten - zo’n 2.000 euro/m² kost, is dat dan een verstandige aanpak?
  • Als er daarnaast nog een aantal alternatieve locaties, eveneens in Boom centrum, bekend zijn maar om voorlopig schimmige redenen niet door het bestuur in aanmerking werden genomen, is dat dan een voldragen besluit?
  • Wat is de precieze inhoud van de volledige deal met de verkopende firma Cordeel? Want daarover is nog helemaal geen duidelijkheid.

Zijn het politieke spelletjes om als oppositieraadsleden kritische vragen te stellen?

Zijn het politieke spelletjes om de traagheid en het gebrek aan daadkracht van dit bestuur aan te tonen?

Zijn het politieke spelletjes om te pleiten voor volwassen overleg en het rationeel overwegen van alle opties?

Blijkbaar sinds vannacht wel volgens Abdel.

De BOOM één gemeenteraadsleden nemen hier akte van. Vanavond op de gemeenteraad zullen wij, als vanouds, onze democratische taak opnieuw ter harte nemen, voor alle Bomenaars. Zonder spelletjes, maar mét argumenten, voorstellen en waar nodig een kritische stem.