Ondertussen publiceerde het gemeentebestuur van Puurs op haar website een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Bioterra. Van 27 december 2015 tot en met 25 januari 2016 loopt er een openbaar onderzoek naar aanleiding van deze aanvraag.

De locatie? De gronden van DD Shipping aan de Nijverheidsstraat 11, pal tegenover Hellegat, Noeveren en het centrum van Boom. Ook de Nielse Burgemeester kondigde al voor nieuwjaar aan dat er vanuit het Nielse gemeentebestuur actie(s) zouden worden ondernomen. Ondanks dat de overheersende windrichting ervoor zorgt dat grote delen van Booms grondgebied zich kunnen verwachten aan stofhinder, lawaai- en geurhinder en mogelijk zelfs blootstelling aan asbest, kregen we vanuit het Boomse schepencollege nog geen enkel signaal te horen.Het nieuws is ondertussen 14 dagen oud en de periode van openbaar onderzoek is al voor een derde gepasseerd.

De tijd dringt dus!

BOOM één is zeer bezorgd over deze ontwikkelingen.

We roepen dan ook de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD op om actie te ondernemen. De allereerste actie (die eigenlijk al had moeten gebeuren) : informeer uw burgers!

Maar ook : coördineer het indienen van bezwaarschriften door individuele burgers, dring aan bij het Provinciebestuur om deze vergunning niet toe te kennen. Mobiliseer samen met BOOM één wijkraden, verenigingen, politieke partijen en individuele bezorgde burgers tegen de komst van dit bedrijf. Er wordt trouwens voor de zoveelste maal bewezen dat we indertijd gelijk hadden toen we aandrongen op gemeentegrens-overschrijdende verplichte advisering over dergelijke aanvragen. Ook een initiatief naar de Vlaamse Regering om dergelijke ‘stiekeme’ bedrijfsvestigingen net over de gemeentegrenzen onmogelijk te maken zou een taak van het gemeentebestuur moeten zijn.