De brave burger, en zelfs de eigen raadsleden van N-VA, wordt voorgehouden dat het heel slecht gaat, dat er nog veel putten moeten gedelgd worden, en de minderontvangsten van de meerinkomsten worden steeds sterk in de verf gezet.

Een voorbeeld : de 18.311 € minder inkomsten uit personenbelasting. Men verwijst gretig naar de Tax shift , .. ‘Kijk , mensen betalen minder belasting’, luidt het vanuit het college. Maar niets is minder waar : de indexsprong die deze regering door de strot van de mensen duwde verarmt de mensen! Dit is een koekje van eigen deeg !

Niet voor niets noemt men het huidige bestuur ‘het factuurbestuur’

Door de verhoging van alle mogelijke belastingen en facturen, en de stabilisering van het begrotingssysteem, zwemt dit bestuur in ’t geld.

Desondanks blijft men de bevolking uitmelken! Het is niet te verwonderen dat er al 37 % van onze gezinnen in armoede leeft. Geen gratis busvervoer meer, geen zwembad meer, een totaal verwaarloosd park, een waterfactuur die door velen niet meer betaald kan worden, dure huisvuilzakken : sommige mensen vragen ons om voor te stellen om per vuilzak te kunnen aankopen ipv per rol. Een duur containerpark waar aan de wachters wordt opgelegd dat ze STRENG moeten zijn – er zouden te weinig inkomsten binnenkomen. Alle dienstverlening, zelfs het verwijderen van een gevaarlijke wespennest, kost nu veel geld.

Daartegenover staat een onverschillige dienstverlening, onder het motto ‘help uzelve’.

Dit bestuur bespaart enkel op de burgers en op haar eigen personeel. Ondanks de zogezegde slechte financiële toestand kan men het niet laten om in prestigeprojecten te investeren , met de op korte termijn geinde middelen van de belastingbetaler.

Dure elektrische fietsen, die nog altijd niet naar behoren functioneren, ..

Dure camera’s puur voor de perceptie, .... of de burger er iets aan heeft?

Sporthal in de Schorre voor een eliteclub, ..

Aankoop van de taverne Kleidal, ...

N-VA feest op 11 juli op de kap van alle burgers, … ...

en de gewone verenigingen en de burgers laat men in de kou staan.

Daarom pleit BOOM één voor de zoveelste maal : schaf de algemene belasting nu meteen af en wacht niet (enkel om perverse electorale redenen) tot in 2018 om dat te doen