BOOM één is blij …

… dat er geluisterd werd naar de vraag van de buurtbewoners en van BOOM één om het totale aantal grootschalige evenementen in Provinciaal Domein De Schorre gevoelig terug te schroeven. Dat was namelijk in de afgelopen drie jaar totaal ontspoord.

BOOM één is bezorgd …

… dat het extra geld dat naar de Boomse gemeentekas stroomt niet zal aangewend worden om “het welzijn van de Bomenaars direct te verbeteren” (citaat van burgemeester Baert in 2014 toen Boom 900.000 euro ontving van Tomorrowland). Nadat de oppositie over het dubbelweekend begon op de gemeenteraad van donderdag ll. kregen we een gelijkaardige belofte : “ Ik heb geen probleem met of sta weigerachtig tegenover een openlijke discussie over wat er met het geld moet gebeuren.”

Daarom doet BOOM één al enkele positieve suggesties …

… heropen het Boomse Openluchtzwembad, en vraag aan de mensen van Tomorrowland om het geheel een beetje van de magie van Tomorrowland mee te geven.

… maak versneld werk van de bouw en opening van het nu al jaren beloofde jeugdhuis. De Boomse jongeren snakken er naar.

… verzin en financier een systeem waarbij ouders geholpen worden bij de betaling van het lidgeld van Boomse sportclubs, sport is gezond, maar voor vele mensen vaak te duur.

… voorzie extra budgeten voor evenementen in Boom, breng meer Bomenaars vaker samen. Het zal het sociale weefsel alleen maar versterken.

… investeer in maatregelen om fiets- en voetgangersverkeer in Boom veiliger en makkelijker te maken.

… en als de wil of de creativiteit zou ontbreken om deze ideeën uit te voeren, schaf dan de algemene belasting af en verlaag de personenbelasting.

BOOM één is benieuwd en hoopvol …

… dat het schepencollege aan de hand van deze en mogelijk andere voorstellen deze keer wel werk maakt van openheid over hoe de centen gaan gebruikt worden.