Hendrik Van der Taelen begon zijn politieke carrière als OCMW-raadslid, maar zetelde nadien meer dan twintig jaar in de Boomse gemeenteraad. Van 1982 tot 1988 en van 1994 tot 2000 was hij schepen. Daarna was hij nog zes jaar actief als gemeenteraadslid. Hendrik vertegenwoordigde ook gedurende verschillende legislaturen de Rupelstreek in de Provincieraad.

Voormalig burgemeester Patrick Marnef herinnert hem als een bevlogen man. “Rik was iemand die op het terrein heel actief was en nooit bang was om de handen uit de mouwen te steken. Hij was een bezige bij, die altijd met het lot van de mensen begaan was.”

Hendrik startte als schepen de grote rioleringsprojecten in de wijken Noeveren en Hoek op, wat de wijken op hygiënisch vlak van de 19de meteen naar de 21ste eeuw bracht. Zijn voorliefde voor openbaar groen heeft een duidelijk zichtbare stempel gedrukt in de hele gemeente. De gemeentelijke ruimtelijke ordening en de lokale mobiliteitsvraagstukken lagen hem na aan het hart. Hij verdedigde als stevig debater ook op die terreinen steeds het algemeen belang.

Hendrik was binnen de socialistische partij ook de bezieler en trekker van de legendarische carnavalfeesten in zaal Germinal (nu Feestpaleis) die op het hoogtepunt een hele week duurden. Uit deze feesten groeide trouwens later de carnavalvereniging ‘De Boomse Loebassen’, een ander project waar Rik met hart en ziel mee leiding aan gaf.

Na zijn politieke pensionering stortte Rik zich op de seniorenwerking van de Boomse socialistische beweging, met hetzelfde enthousiasme wat hem steeds kenmerkte. Hij bouwde S-plus uit tot een moderne, grote en zeer actieve seniorenvereniging.

Hendrik Van der Taelen is overleden na een lange strijd tegen kanker. Hij was 83 en laat een vrouw en zoon achter. We zijn met onze gedachten bij hen.

De hele socialistische gemeenschap van de Rupelstreek zal Rik missen. Als voorbeeld, als steun, als mentor en als goede vriend.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag om 11 uur in de aula van uitvaartcentrum Rongé in Boom.