Oud-Borgerhout is met 14 500 inwoners per vierkante kilometer één van de dichtst bevolkte wijken van Vlaanderen.  Er is amper drie vierkante meter groen per inwoner, dat is ver onder de norm van de 30 m² die nodig is voor een aangename leefomgeving.  Borgerhout kreunt ook onder het lawaai en fijn stof van de Ring.  Bovendien is één inwoner op drie jonger dan 18 jaar.  Heel wat kinderen en jongeren hebben thuis geen tuin, en zijn aangewezen op de pleintjes in de buurt om te spelen.  Bij de minste zonnestraal zitten de pleinen dan ook overvol.  In een dergelijke buurt is bijkomende open ruimte en groen een noodzaak.

In het Borgerhouts bestuursakkoord werd dan ook de wens opgenomen dat de site Spoor Oost – waarvan in de loop van deze legislatuur 10,8 ha zou vrijkomen – zou worden omgevormd tot een Park Spoor Oost.  Een ambitie die door de bewoners rondom de site wordt gedeeld: uit een grootschalige buurtbevraging in 2013, blijkt dat 62% van de omwonenden 50 tot 75% van het terrein als park wilt ingevuld zien.  “Wij hebben er bij het stadsbestuur hard op aangedrongen om de volgorde van de prioriteiten om te keren: het park moet het uitgangspunt van het ontwerp zijn, niet de parking.  De bezoekers van Sportpaleis en Lotto Arena kunnen perfect hun auto kwijt op randparkings buiten de stad, en met pendelbussen naar het Sportpaleis komen.  Maar voor de uitbreiding van groene en open ruimte voor de buurt is er in Borgerhout geen andere locatie mogelijk,” zegt districtsschepen Marij Preneel.    


Het huidig ontwerp bemoeilijkt een recreatieve invulling van de site, maar in Borgerhout is men vastberaden om deze herwonnen ruimte terug te geven aan de buurt. “Vanaf het eerste moment dat het terrein door de NMBS werd vrijgegeven, heeft de Jeugddienst van het district het initiatief genomen om van het gebouwtje aan de Buurtspoorweglei haar vaste uitvalsbasis te maken.  Vanaf de Krokus- tot de Herfstvakantie, organiseert zij hier tal van activiteiten die gratis toegankelijk zijn voor (Borgerhoutse) kinderen en jongeren.  Op die manier wil zij van de site een ankerpunt maken voor de Borgerhoutse jeugd,” vertelt Van Houtven. “Ook de Oostnatie – een vzw waarin zich Borgerhoutse socio-culturele organisaties, buurtgroepen, jeugd- en sportverenigingen, lokale creatieve ondernemers, cultuurhuizen en opleidingsinitiatieven hebben verenigd – wilt meewerken aan de invulling van de publieke ruimte op Spoor Oost.  Door het organiseren van activiteiten, de planning en het kalenderbeheer, wilt dit gebruikersplatform Spoor Oost boeiend en aantrekkelijk maken voor een ruim publiek.  Helaas heeft de Stad weinig oor naar hun vraag om hen het mandaat én middelen te geven om deze broodnodige regiefunctie te kunnen opnemen.  En dit terwijl er 6 miljoen euro werd uitgetrokken voor de aanleg van een evenementenparking.”  


De Stad verklaart dat het huidig ontwerp slechts tijdelijk is, in afwachting van een definitieve herbestemming op langere termijn.  Samen met de buurt, zal het district blijven ijveren voor een volwaardige groene en open ruimte voor de buurt, naar analogie met Park Spoor Noord.  “Wij feesten vandaag niet omdat Borgerhout een parkeerterrein rijker is, wél omdat de ingebruikname van de site duidelijk maakt wat voor een ongelooflijk potentieel er hier verscholen ligt.  Als district zullen wij ons in tussentijd hard blijven inzetten om zoveel mogelijk bewoners de weg te tonen naar Spoor Oost, door er samen met de bewoners en Borgerhoutse verenigingen activiteiten op te organiseren.  Zo planten we samen de zaadjes van waaruit zich Park Spoor Oost zal ontwikkelen”, besluit Van Houtven.