Slim naar Antwerpen?

Vanaf 1 september verliest Borgerhout haar laatste rechtstreekse verbinding met het stadscentrum. Tram 24 wordt dan "verbust". Reizigers op deze lijn zullen beroep moeten doen op bus 24 en 31, die evenwel niet verder zal rijden dan het Astridplein. Enkel tijdens de spitsuren zal er een pendeltram worden ingezet tussen Stenenbrug en Melkmarkt.

De Borgerhoutse meerderheidspartijen reageren ontzet op deze beslissing van De Lijn en Schepen van Mobiliteit Koen Kennis. Dit gaat regelrecht in tegen de geest van de "Slim naar Antwerpen"-campagne, die bewoners en bezoekers motiveert om de wagen thuis te laten en zich op een alternatieve wijze te verplaatsen naar en in de stad. Door de dienstverlening op één van de meest gebruikte tramlijnen af te bouwen, wordt het autogebruik verder aangemoedigd op één van de meest vervuilde assen van de stad.

Bovendien is de motivatie voor deze beslissing, het tekort aan geschoold trampersoneel, onbegrijpelijk. De aanleg van nieuwe tramlijnen en de aankoop van nieuwe tramtoestellen gebeurt niet van vandaag op morgen. Dat niemand bij De Lijn zich de afgelopen maanden de vraag leek te stellen wie deze toestellen zou gaan besturen, waardoor nu op het laatste moment en dergelijke radicale beslissing onafwendbaar werd, getuigt dan ook van slecht bestuur.

Turnhoutsebaan

Voor de Turnhoutsebaan betekent deze beslissing een zoveelste kaakslag. Na de communicatie van Schepen Kennis dat fietsers er niet thuishoren en maar beter worden verbannen naar de zijstraten, na het verdwijnen van tram 10 zonder dat daarbij de premetrostations Drink en Astrid worden geopend, maakt deze beslissing de baan letterlijk nog meer vrij voor gemotoriseerd vervoer. Dit betekent enkel nog meer uitlaatgassen in wat nu al één van de grootste street canyons van de Stad is, en nog meer gevaar in één van de meest verkeersonveilige straten.

De Borgerhoutse meerderheidspartijen zijn altijd duidelijk geweest over hun ambities voor de Turnhoutsebaan: deze moet een groene en verkeersveilige straat worden die Borgerhout verbindt, waar voetgangers en fietsers het ritme bepalen en waar er ruimte is om te winkelen en te ontmoeten. De bevraging van bewoners, handelaars en gebruikers die eerder dit jaar in het kader van de Staten Generaal van de Turnhoutsebaan werd georganiseerd door ndvr en Common Ground, toont aan dat deze ambitie ruim wordt gedeeld.

In plaats van de publieke dienstverlening af te breken en de leefkwaliteit van de Turnhoutsebaan verder te ondermijnen, roepen sp.a Borgerhout, Groen Borgerhout en PVDA Borgerhout Schepen Kennis en Vlaams Minister Ben Weyts op om juist meer te investeren in het openbaar vervoer in Antwerpen in het algemeen, en in de Turnhoutsebaan in het bijzonder. Zij eisen:

- dat tramlijn 24 niet wordt "verbust"

- dat Borgerhout een rechtstreekse openbaar vervoerverbinding met de binnenstad bewaart en dat de trams opnieuw volgens dezelfde frequentie rijden als tijdens het eerste kwart van 2017

Daarnaast herhalen zij hun vraag om zo snel mogelijk de premetrostations Drink, Carnot en Foorplein te openen, ruimte vrij te maken voor de fietser, en de Turnhoutsebaan opnieuw aan te leggen.

Op vrijdag 1 september zetten de drie partijen hun eisen samen kracht bij met een ludieke actie ter hoogte van de (bovengrondse) halte Drink (ter hoogte van kruispunt Turnhoutsebaan – Drink – Eliaertsstraat).