Tine Soens heeft het dossier ingekeken waarop Bourgeois zijn beslissing om wapentuig uit te voeren heeft gebaseerd. 'Daarin zit geen enkele garantie dat de vizieren niet gebruikt zullen worden in een gewapend conflict. De informatie over de bestemmeling van het tuig is bij elkaar ge-googled. De minister-president laat zich geruststellen door de belofte van de handelaar in kwestie dat hij de vizieren alleen aan jagers zal verkopen. Ofwel is Bourgeois naïef, ofwel denkt hij dat de rest van Vlaanderen naïef is. Bovendien heeft de administratie slechts 1 van de 8 decretaal verplichte criteria voor een wapenlevering onderzocht. De beslissing van de minister-president is dus niet alleen gebaseerd op een google-dossiertje, het is bovendien niet conform het wapenhandeldecreet.'

Tine Soens vraagt de minister-president met aandrang om het advies publiek te maken, zodat de Vlamingen zelf kunnen oordelen.