Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil het on hold-beleid rond wapenhandel helemaal schrappen. Bourgeois liet eerder al verstaan dat er volgens hem voor dat beleid - waarbij vooraf wordt aangegeven dat een vergunning aanvragen voor een bepaald land geen zin heeft - geen juridische basis zou bestaan. Door het on hold-beleid te schrappen, zou er ook voor landen als Syrië en Jemen opnieuw geval per geval gekeken worden. Oppositiepartijen sp.a en Groen hebben forse kritiek.  

Na de Arabische Lente eind 2010 besliste toenmalig minister-president Kris Peeters de wapenhandel met verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 'on hold' te plaatsen. Dat betekent dat geen enkele vergunning aan die landen zou goedgekeurd worden. Op de zogenaamde on hold-lijst staan landen als Egypte, Jemen, Syrië (en later is daar ook Oekraïne aan toegevoegd).

Oppositiepartijen sp.a en Groen (en ook verschillende meerderheidspartijen) willen dat ook Saoedi-Arabië op die lijst wordt gezet, maar minister-president Geert Bourgeois liet eerder al verstaan dat hij dat niet wil. Volgens Bourgeois is er "geen rechtsgrond" voor het on hold-beleid en wil aanvragen geval per geval bekijken.

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) wees de minister erop dat het on hold-beleid wél nog op de website van de overheid staat (de dienst Controle Strategische Goederen (dCSG) van het Departement Internationaal Vlaanderen). "Hypocriet", noemde Van Besien dat. In zijn reactie liet Bourgeois verstaan dat hij de on hold-maatregelen van de website zou halen.

"Dat betekent dat er ook voor landen die nu op de on hold-lijst staan, opnieuwe geval per geval zal bekeken worden. Terwijl je met een on hold-beleid makkelijk kan zeggen dat aanvragen geen zin heeft", aldus Van Besien.

Sp.a-parlementslid Tine Soens spreekt ook tegen dat er voor het on hold-beleid geen juridische grond zou bestaan. Zij confronteerde Bourgeois met het oordeel van Tom Nijs, een jurist die werkt op de Dienst Controle Strategische Goederen. "Hij zegt in zijn boek duidelijk dat er helemaal geen juridisch vacuüm bestaat over die on hold-maatregelen", aldus Soens.

Volgens Bourgeois is het aan internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie, om embargo's op te leggen. "Dat is toch een beetje een vreemde houding voor een Vlaamsnationalist", zeggen Soens en Van Besien. "Normaal wil Bourgeois graag dat Vlaanderen zelf kan beslissen en het voortouw neemt, maar dat geldt blijkbaar niet als het gaat om wapenhandel".