Lidl wil graag bouwen in Kalmthout. Ze dienen daarom een bouwaanvraag in bij het gemeentebestuur. Zelf hebben ze alvast nagedacht over welke de effecten zouden kunnen zijn van hun bouwproject (project-m.e.r.-screening). Dat valt allemaal nogal mee, zo zeggen ze bij Lidl. 

Maar klopt dat wel? 


Buurtbewoner en gemeenteraadslid Bianca Veraart (sp.a) is kritisch: "Volgens hun nota is er binnen een straal van 200 meter enkel woongebied kwetsbaar aanwezig. Nochtans leert onze oefening dat binnen een straal van 200 meter rondom het projectgebied niet alleen woningen maar ook (meerdere) scholen aanwezig zijn, evenals een kinderdagverblijf en uiteraard een recreatiegebied (sportpark)."


De aanvrager denkt dat effecten op  mens, natuur of landschap beperkt blijven "omdat er genoeg parkeergelegenheid wordt voorzien." Volgens de mobiliteitstoets die de aanvrager zelf heeft gemaakt, zou de theoretische maximum capaciteit nog niet bereikt zijn en zouden beide wegen (Kapellensteenweg en Foxemaatstraat) nog ruimte hebben voor extra (vracht)wagens.

Hun tellingen geven ook aan dat de wachttijd voor het afslaan aan het kruispunt Kapellensteenweg en Foxemaatstraat verwaarloosbaar is. Maar die tellingen zijn uitgevoerd tussen 8u en 9u ’s morgens op een zaterdag. Terwijl de ochtendspits op zaterdag rond 11u is. Logisch dat er geen wachttijd is als je ruim voor de spits gaat tellen...

Verder lijkt het uit hun studie alsof maar 1 kruispunt hinder kan ondervinden van de toename van de verkeersdrukte. Over mogelijke effecten op de volgende dichtbij elkaar gelegen kruispunten (Kijkuitstraat, Driehoekstraat en Kerkeneind) wordt niet gesproken. Iedereen in Kalmthout weet dat de Kapellensteenweg op sommige dagen (zeker ook op zaterdag) oververzadigd is. Vrachtwagens die dan moeten in- en uitrijden zullen het alleen maar drukker en gevaarlijker maken.

Over de hinder en het extra gevaar voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de in- en uitritten wordt amper besproken. Nochtans zijn dit redelijk veilige schoolroutes, die ook door kinderen gebruikt worden van en naar buitenschoolse activiteiten (sportpark, muziekschool, turnkring).

De Foxemaatstraat heeft het karakter van een woonstraat en kan dus helemaal geen extra verkeer aan: de weg is nu al te smal waardoor auto’s uitwijken tot op het fietspad om tegenoverliggend verkeer te kruisen en auto’s parkeren al deels op de voetpaden omdat spiegels worden afgereden. De leefbaarheid van deze straat en de omliggende woningen rondom het projectgebied wordt ernstig aangetast.

Op dinsdagavond 28 maart om 20 u gaat een infoavond door in Cultuurcafé O*KA, Kapellensteenweg 234. De Lidl wil het project dan toelichten en vragen beantwoorden. 

Wie bezwaar wil indienen, kan dat richten aan Gemeentebestuur Kalmthout, Dienst ruimtelijke ordening, afdeling bezwaarschriften, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout.