Warenhuisketen Lidl doet een bouwaanvraag in Kalmthout. Ze willen een winkel bouwen met ontsluiting op de Kapellensteenweg en de Foxemaatstraat in het centrum van Kalmthout. 


"Na een infovergadering die Lidl organiseerde, bleven nogal wat mensen met vragen zitten" stelt Bianca Veraart, sp.a gemeenteraadslid en wijkbewoner vast. "Dan is het van belang nu je stem te laten horen" spoort Bianca aan. 


sp.a Kalmthout is uiteraard niet tegen de warenhuisketen op zich. Maar de bouwaanvraag die nu voorligt, is wel problematisch. De ontsluiting via de nu al drukke gewestweg en de woonwijk erachter roept vragen op. Ook de nabijheid van maar liefst drie scholen, een kinderdagverblijf en een sportpark zijn te weinig mee in rekening gebracht. 

Wie nog bedenkingen heeft, kan die best schriftelijk melden aan het Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout. Nog tot 19 april worden bezwaarschriften ingewacht. Individuele bezwaarschriften die aandacht vragen voor een of meerdere aspecten van de bouwaanvraag wegen zwaarder door dan modelbezwaarschriften of petities. Wij geven alvast enkele punten mee ter inspiratie: 

  1. Er is te weinig rekening gehouden met het nu al drukke verkeer op de Kapellensteenweg. De weg is niet uitgerust om nog extra verkeer te slikken. De steenweg is in de mobiliteitsstudie verkeerd gecategoriseerd.
  2. De ontsluiting via de woonwijk aan de Foxemaatstraat zal de leefbaarheid van de wijk in het gedrang brengen. 
  3. Er is onvoldoende rekening gehouden met wachttijden aan de andere kruispunten (naast Foxemaatstraat/Kapellensteenweg) in de onmiddellijke omgeving. 
  4. Er is te weinig rekening gehouden met de nabijheid van drie scholen, een kinderdagverblijf en een sportpark en bijhorende mobiliteit. 
  5. Er is in de mobiliteitsstudie geen rekening gehouden met voetgangers en fietsers. 
  6. De voorgestelde groene buffer volstaat niet. 
  7. Welk effect heeft de voorgestelde verharding op de waterhuishouding?