Het bouwdossier van de nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Jefri, Scouts en Gidsen en speelpleinwerking Jadadde zit op schema. Het schepencollege keurde het voorontwerp goed en de bouwvergunning is aangevraagd bij Ruimte Vlaanderen. De start van de werken is voorzien voor april 2017.

Op de site van het jeugdcentrum in de Bollewerpstraat, waar vandaag drie jeugdbewegingen gehuisvest zijn, wordt volop gebouwd aan een nieuw gebouw voor BLO-school De Zon en buitenschoolse kinderopvang Villa Max. Door deze nieuwbouw verdwijnt heel wat buitenruimte en bergingen op de locatie van het Ontmoetingscentrum. In het masterplan over de geplande verhuis van Brouwerij Van Honsebrouck stelde studiebureau BUUR cvba daarom een nieuwe locatie voor de jeugdlokalen voor op het voormalige skatepark van het sportcentrum.

Inspraak

Een werkgroep binnen de jeugdraad volgt het traject van de nieuwe lokalen op. In deze werkgroep zijn alle jeugdverenigingen vertegenwoordigd die gebruik zullen maken van de nieuwe lokalen, aangevuld met enkele vertegenwoordigers van de jeugdraad. 

Schepen van jeugd Enigo Vandendriessche: “Bij het bouwen van de nieuwe lokalen is het heel belangrijk dat de uiteindelijke gebruikers maximale inspraak krijgen. Het zou zeer jammer zijn om, na ingebruikname, vast te stellen dat bepaalde zaken toch beter ingericht konden worden. Samen met de werkgroep zijn we daarom op bezoek geweest bij een aantal recent gebouwde jeugdlokalen. Op basis hiervan heeft de werkgroep het bouwprogramma opgesteld: waar hebben onze jeugdverenigingen nood aan? Onze diensten hebben dit bouwprogramma vertaald in een bestek, waarmee we een architect hebben aangesteld. De architect is vervolgens, opnieuw samen met de werkgroep, aan de slag gegaan om een voorontwerp te maken. Dit voorontwerp is nu goedgekeurd door het schepencollege.”

Goede buren 

De nieuwe lokalen zullen gebouwd worden op het sportcentrum. Daarom kregen ook de sportraad en de buurtbewoners de plannen, vóór de goedkeuring, te zien. Beide groepen konden zich uiteindelijk vinden in de bouwplannen. Het gemeentebestuur zal er op toezien dat de jeugdverenigingen ook in de toekomst blijven investeren in een goede relatie met hun buren. Tijdens de ontwerpfase hebben we met zoveel mogelijk bezorgdheden van de toekomstige buren rekening gehouden. Zo wordt de Finse looppiste niet extra onderbroken en is het gebouw zodanig georiënteerd dat het een geluidsbuffer vormt tussen de jeugdactiviteiten en de bewoning achter de lokalen.

De lokalen

Het uitgangspunt voor de nieuwbouw zijn praktische, robuuste jeugdlokalen. Geen luxe, geen dure afwerking, maar wel oerdegelijke lokalen die tegen een stootje kunnen! In het voorontwerp krijgt elke vereniging een eigen leidingslokaal en berging. Daarnaast beschikken ze allemaal over een ledenlokaal dat ze van elkaar kunnen gebruiken tijdens hun werking. Dit is mogelijk omdat de drie verenigingen nooit op hetzelfde moment ledenwerking hebben. De polyvalente zaal van 100m², de keuken en het sanitair zijn gemeenschappelijke ruimtes.

Buitenruimte

Aan de achterzijde van het gebouw is er een karrenspoor voorzien. Zo zijn de lokalen bereikbaar voor het sporadisch leveren van materiaal via het ‘garagestraatje’ aan het sportcentrum en hoeven er geen auto’s op het sportterrein te rijden. De speelruimte in de onmiddellijke omgeving van de lokalen wordt afgesloten met een halfhoge natuurlijke afsluiting. Op die manier kunnen de kinderen binnen de zone in alle veiligheid spelen. De bomen aan de kant van het speelplein blijven staan. Er komt ook 240m² verharde speelruimte en een grasplein. Naast de polyvalente zaal is er een overdekte buitenspeelruimte voorzien van 80m².

Timing

 “Deze plannen kwamen tot stand dankzij de constructieve samenwerking met de jeugdverenigingen. Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe lokalen een meerwaarde zullen zijn voor deze verenigingen en hun vele leden!”, aldus schepen Enigo Vandendriessche. “Ondertussen kregen we het bericht dat de bouwaanvraag ontvankelijk en volledig is verklaard. Omdat we dit dossier op voorhand al hebben besproken met Ruimte Vlaanderen, verwachten we geen problemen voor de goedkeuring. De architect kan dus starten met het finaliseren van het ontwerp zodat we snel de aannemer kunnen aanstellen. We voorzien dat de bouwwerken in april zullen starten en ongeveer een jaar zullen duren.”