In Heide ligt de wijk Dennendaal. Vredig in het groen. Tot er onlangs een groot bouwproject werd aangevraagd: 34 appartementen met bijhorende wagens? Dat lag moeilijk.

De buurt organiseerde zich en kreeg veel bijval. Nogal wat mensen rekenen op de gemeente om paal en perk te stellen aan de wensen van projectontwikkelaars die erg veel wooneenheden willen neerpoten. Ook Fons Dierckx, fractieleider van sp.a Kalmthout stelde de nodige kritische vragen. “We zijn niet tegen bouwen, maar het gebeurt best weldoordacht in deze groene omgeving. Daarom vragen we de gemeente om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken. In zo’n plan kunnen we beschrijven wat we als gemeenschap wenselijk vinden. Toekomstige bouwlustigen kunnen dan, binnen die krijtlijnen, hun projecten verwezenlijken.”

Fons haalde zijn slag thuis in de gemeenteraad van september. Het gemeentebestuur zal nu een RUP opmaken voor de omgeving. In de toekomst zullen er nog meer dergelijke plannen moeten komen. Fons Dierckxx, sp.a raadslid: “Het zou goed zijn daar samen over te beslissen. We kunnen dan bepalen wélke plannen we best snel uittekenen en welke nog wat kunnen wachten. Zo wordt het voor iedereen duidelijk waar we samen met onze woningen én open ruimte naartoe willen.”

Meer info:

Fons Dierckx

Holleweg 63 te Kalmthout

0495 65 96 01 - f.dierckx@gmail.com